Sirkka ja Sakari (1975)

制片国家/地区: 芬兰
语言: 芬兰语
上映日期: 1975
IMDb: tt0412231
暂无评分

Sirkka ja Sakari的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

Sirkka ja Sakari的话题 · · · · · · ( 全部 )

什么是话题
无论是一部作品、一个人,还是一件事,都往往可以衍生出许多不同的话题。将这些话题细分出来,分别进行讨论,会有更多收获。
我要写影评

Sirkka ja Sakari的影评 · · · · · · ( 全部 0 条 )


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

以下片单推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Sirkka ja Sakari的评论:
feed: rss 2.0