Magyarok az ürben (2008)

导演: Zsolt Végh
编剧: András Kovács
制片国家/地区: 匈牙利
语言: 匈牙利语
上映日期: 2008
IMDb链接: tt1303434
暂无评分

Magyarok az ürben的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

Magyarok az ürben的话题 · · · · · · ( 全部 )

什么是话题
无论是一部作品、一个人,还是一件事,都往往可以衍生出许多不同的话题。将这些话题细分出来,分别进行讨论,会有更多收获。
我要写影评

Magyarok az ürben的影评 · · · · · · ( 全部 0 条 )


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Magyarok az ürben的评论:
feed: rss 2.0