Marta (1971)

导演: 何塞·安东尼奥·涅维斯·孔德
主演: Marisa Mell
类型: 剧情 / 惊悚
制片国家/地区: 西班牙 / 意大利
语言: 西班牙语
上映日期: 1971-04-11
片长: 96 分钟
又名: ...dopo di che, uccide il maschio e lo divora
IMDb链接: tt0067010
目前无人评价

Marta的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Marta》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Marta的影评 · · · · · · (全部 0 条)


豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Marta的评论:
feed: rss 2.0