Princ a Vecernice (1979)

导演: 瓦茨拉夫•沃利契克
类型: 爱情 / 家庭 / 奇幻
制片国家/地区: Czechoslovakia
上映日期: 1980-12-31
IMDb链接: tt0176048
暂无评分

Princ a Vecernice的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

Princ a Vecernice的话题 · · · · · · ( 全部 )

什么是话题
无论是一部作品、一个人,还是一件事,都往往可以衍生出许多不同的话题。将这些话题细分出来,分别进行讨论,会有更多收获。
我要写影评

Princ a Vecernice的影评 · · · · · · ( 全部 0 条 )


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Princ a Vecernice的评论:
feed: rss 2.0