Kallis härra Q (1998)

类型: 喜剧 / 家庭
制片国家/地区: Estonia
语言: Estonian
上映日期: 1998-01-23
IMDb链接: tt0354681
暂无评分

Kallis härra Q的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

Kallis härra Q的话题 · · · · · · ( 全部 )

什么是话题
一部作品往往包含不同的欣赏角度,引发多种话题。将这些话题细分出来,分别进行讨论,可以帮助你发现更多感兴趣的内容,找到同好。
我要写影评

Kallis härra Q的影评 · · · · · · ( 全部 0 条 )


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Kallis härra Q的评论:
feed: rss 2.0