Vzlety a pády (2000)

类型: 纪录片
制片国家/地区: 捷克
语言: 捷克语
上映日期: 2000-10-26
IMDb链接: tt0247900
暂无评分

Vzlety a pády的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Vzlety a pády》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Vzlety a pády的影评 · · · · · · (全部 0 条)


讨论区   ·  ·  ·  ·  ·  ·

> 去这部影片的讨论区(全部0条)

豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Vzlety a pády的评论:
feed: rss 2.0