C'era un castello con 40 cani (1990)

导演: 杜奇奥·泰萨利
类型: 喜剧
制片国家/地区: 意大利 / 法国 / 西班牙 / 比利时
语言: 意大利语
上映日期: 1990-01-05
片长: 98 分钟
又名: There Was a Castle with Forty Dogs
IMDb链接: tt0158537
目前无人评价

C'era un castello con 40 cani的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《C'era un castello con 40 cani》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

C'era un castello con 40 cani的影评 · · · · · · (全部 0 条)


以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅C'era un castello con 40 cani的评论:
feed: rss 2.0