Tatínek (2004)

导演: 扬·斯维拉克 / Martin Dostal
主演: 兹旦内克·斯维拉克 / 扬·斯维拉克 / 拉吉斯拉夫·斯莫利亚克
类型: 纪录片
制片国家/地区: 捷克
语言: 捷克语
上映日期: 2004-09-30
IMDb链接: tt0427936
暂无评分

Tatínek的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Tatínek》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Tatínek的影评 · · · · · · (全部 0 条)


豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Tatínek的评论:
feed: rss 2.0