Opasna baba (1985)

导演: 米尔科·曼彻夫斯基
类型: 短片
制片国家/地区: 南斯拉夫
语言: Macedonian
上映日期: 1985
IMDb链接: tt0374101
目前无人评价

Opasna baba的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Opasna baba》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Opasna baba的影评 · · · · · · (全部 0 条)


豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Opasna baba的评论:
feed: rss 2.0