Attente (2005)

导演: Rashid Masharawi
类型: 剧情
制片国家/地区: Palestine / 法国
语言: 阿拉伯语
上映日期: 2005-09-11
片长: 90 分钟
IMDb链接: tt0472710
目前无人评价

Attente的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《Attente》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

Attente的影评 · · · · · · (全部 0 条)


以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅Attente的评论:
feed: rss 2.0