play time (1999)

导演: Ran Naor
类型: 短片
制片国家/地区: 以色列
语言: 希伯来语
IMDb链接: tt0213160

play time的短评 · · · · · · ( 全部 0 条 )

关于《play time》的问题 · · · · · · ( 全部0个 )

我要写影评

play time的影评 · · · · · · (全部 0 条)


豆瓣成员常用的标签 · · · · · ·

以下豆列推荐 · · · · · · ( 全部 )

谁在看这部电影 · · · · · ·


订阅play time的评论:
feed: rss 2.0