PierreWongOff看过的电影/电视剧(5)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-5 / 5
 • 2007-12-16(中国台湾) / 郑元畅 / 林依晨 / 汪东城 / 唐禹哲 / 曾少宗 / 修杰楷 / 许玮甯 / 炎亚纶 / 瑞莎 / 孟耿如 / 蔡颐榛 / 刘容嘉 / 赵咏华 / 千田爱纱 / 朱德刚 / 邱秀敏 / 王威登 / 江佩珍 / 林珈妤 / 杨沛婷 / 林舒语 / 张永正 / 瞿嵩洋 / 谷炫淳 / 中国台湾 / 瞿友宁 / 33分钟 / 恶作剧2吻 / 喜剧 / 爱情 / 多田薰 / 汉语普通话
  标签: 台湾 电视剧 爱情
 • 2005-09-25(中国台湾) / 郑元畅 / 林依晨 / 赵咏华 / 唐从圣 / 汪东城 / 许玮甯 / 炎亚纶 / 谢欣颖 / 孟耿如 / 白歆惠 / 刘容嘉 / 邱胜翊 / 李绍祥 / 乾德门 / 章柏翰 / 张杰 / 王威登 / 林珈妤 / 杨沛婷 / 张永正 / 庄敬华 / 姚采颖 / 符爽 / 中国台湾 / 瞿友宁 / 68分钟 / 恶作剧之吻 / 喜剧 / 爱情 / 多田薰 / 汉语普通话
  标签: 台湾 爱情 电视剧
  心中永远台剧NO.1 (1 有用)
 • 家,N次方 [可播放]
     2013-12-01
  2011-03-11(中国大陆) / 赵宝刚 / 宋丹丹 / 朱雨辰 / 白百何 / 王子文 / 贺刚 / 任重 / 高露 / 王新民 / 陈逸恒 / 宫晓瑄 / 钮宝平 / 康亢 / 肖旭 / 任伟 / 傅天骄 / 李洪权 / 葛子铭 / 中国大陆 / 王迎 / 41分钟 / 剧情 / 喜剧 / 爱情 / 家庭 / 胡非子 Feizi Hu / 汉语普通话
  标签: 电视剧 大陆
  陪妈妈看的
 •    2013-12-01
  2005-10-23 / 刘品言 / 立威廉 / 阮经天 / 卜学亮 / 冯玮君 / 范宗沛 / 陈亦飞 / 石井美佳 / 王欣逸 / 王道 / 中国台湾 / 冯凯 / 剧情 / 爱情 / 王宥蓁 Youzhen Wang / 国语
  标签: 电视剧 台湾 爱情
 • 2008-03-16(中国台湾) / 陈乔恩 / 阮经天 / 陈楚河 / 白歆惠 / 余炳贤 / 王琄 / 岳跃利 / 谭艾珍 / 那维勋 / 林美秀 / 宋新妮 / 钟欣凌 / 陈为民 / 田家达 / 罗北安 / 屈中恒 / 陈珮骐 / 沈孟生 / 李沛旭 / 颜嘉乐 / 梅妮莎 / 黄瑜娴 / 陈彦壮 / 白芝颖 / 林冠宇 / 萧敬腾 / 程伯仁 / 元若蓝 / 范宗沛 / 何豪杰 / 吴敏 / 郭慧康 / 卜国耕 / 何戎 / 李姝妍 / 柯素云 / 管谨宗 / 傅显皓 / 邓筠庭 / 杨晨 / 张庆庆 / 闻小炜 / 中国台湾 / 陈铭章 / 90分钟 / 命中注定我爱你 / 喜剧 / 爱情 / 陈炘怡 / 杜欣怡 Hsin-Yi Tu / 王国光 Kuo-Kuang Wang / 吴至伟 Chih-Wei Wu / 潘逸群 Yi-Chun Pan / 陈虹洁 Hung-chieh Chen / 邹维刚 Weikang Chou / 黄新高 Shin Gau Huang / 方静仪 Ching-yi Fang / 彭盛青 Sheng-chin Peng / 周平之 Ping-chi Chou / 郑涵雯 / 黄婉婷 / 汉语普通话
  标签: 台湾 电视剧
PierreWongOff

PierreWongOff

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序