按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-15 / 488
 • 母亲 / Mother / 爱母罪(港) / 两个妈妈(台) [可播放]
 • 2010-04-14(日本) / 松雪泰子 / 芦田爱菜 / 山本耕史 / 酒井若菜 / 仓科加奈 / 尾野真千子 / 川村阳介 / 市川实和子 / 音尾琢真 / 田中实 / 绫野刚 / 高畑淳子 / 田中裕子 / 长沼诚 / 木内晶子 / 高田敏江 / 大河内浩 / 高桥昌也 / 吉田羊 / 野添义弘 / 泉品子 / 盐见三省 / 五月晴子 / 铃木福 / 佐藤瑠生亮 / 日本 / www.ntv.co.jp/mother/ / 水田伸生 / 长沼诚 / 46分钟 / 母亲 / 剧情 / 坂元裕二 Yûji Sakamoto / 日语
 • 2020-12-03
 • 很高兴认识你 [可播放]
 • 2020-11-13(中国大陆) / 周迅 / 阿雅 / 毛不易 / 刘雯 / 李泽锋 / 姚晨 / 李沁 / 王源 / 欧阳娜娜 / 中国大陆 / 赵琦 / 真人秀 / 汉语普通话
 • 2020-11-27
 • 在哪里看?
 • 森林边缘的寂寞 / Na samote u lesa / 森林边缘的寂寞
 • 1976-09-01 / 兹旦内克·斯维拉克 / 丹妮拉·科拉洛娃 / 玛丽玛尔寇娃 / 扬·特日斯卡 / Václav Trégl / Nada Urbánková / 米洛斯拉夫·施蒂比赫 / 奥尔德日赫·弗拉赫 / 弗兰蒂泽克·雷哈克 / 玛丽马埃斯利科娃 / 阿洛伊斯·利斯库廷 / Frantisek Kovárík / 欧根·叶戈罗夫 / 约瑟夫·克姆尔 / 拉吉斯拉夫·斯莫利亚克 / 捷克斯洛伐克 / 伊日·门泽尔 / 95分钟 / 92分钟(美国) / 森林边缘的寂寞 / 喜剧 / 剧情 / 家庭 / 兹旦内克·斯维拉克 Zdenek Sverák / 拉吉斯拉夫·斯莫利亚克 Ladislav Smoljak / 捷克语
 • 2020-11-26
 • 小小世界 / Tiny World
 • 2020-10-02(美国) / 保罗·路德 / 美国 / 小小世界 / 30分钟 / 小小世界 / 纪录片 / 汤姆·休 Tom Hugh / 英语
 • 2020-10-31
 • 非常嫌疑犯 / The Usual Suspects / 刺激惊爆点(台) / 普通嫌疑犯 [可播放]
 • 1995-01-25(圣丹斯电影节) / 1995-09-15(美国) / 史蒂芬·鲍德温 / 加布里埃尔·伯恩 / 本尼西奥·德尔·托罗 / 凯文·波拉克 / 凯文·史派西 / 查兹·帕尔明特瑞 / 皮特·波斯尔思韦特 / 苏茜·爱米斯 / 吉安卡罗·埃斯波西托 / 丹·哈达亚 / 保罗·巴特尔 / 卡尔·布瑞斯勒 / 菲力浦·西蒙 / 杰克·希勒 / 克里斯汀·艾斯布鲁克 / 克拉克·格雷格 / 克里斯托弗·麦奎里 / 米歇尔·科鲁尼 / 卡斯图罗·格雷拉 / 路易斯·隆巴迪 / 维托·达布罗西奥 / 斯科特·摩根 / 德国 / 美国 / 布莱恩·辛格 / 106分钟 / 非常嫌疑犯 / 犯罪 / 悬疑 / 惊悚 / 克里斯托弗·麦奎里 Christopher McQuarrie / 英语 / 匈牙利语 / 西班牙语 / 法语
 • 2020-10-29
 • 走路上学 / Walking to School [可播放]
 • 2009-10-02(中国大陆) / 丁嘉力 / 阿娜木龄 / 曹曦文 / 陈奕妃 / 施宁 / 中国大陆 / www.zlsx.cn / 彭家煌 / 彭臣 / 90分钟 / 剧情 / 儿童 / 彭臣 Chen Peng / 汉语普通话
 • 2020-10-19
 • 罗塞莉·布朗 / Rosalie Blum / 亲爱的陌生人(港) [可播放]
 • 2015-11-11(法国萨拉电影节) / 2016-03-23(法国) / 诺埃米·洛夫斯基 / 凯恩·科贾迪 / 爱丽丝·伊萨 / 雅尼莫尼 / 萨拉·吉罗多 / 卡米拉·拉瑟福德 / 让-米歇尔·拉米 / 文森特·科隆布 / 菲利普·帕布兰克 / 法国 / 朱利安·罗贝侬 / 95分钟 / 罗塞莉·布朗 / 喜剧 / 卡米尔·乔迪 Camille Jourdy / 朱利安·罗贝侬 Julien Rappeneau / 法语
 • 2020-10-18
 • 阿涅斯的海滩 / Les plages d'Agnès / 阿涅丝的海滩 / 沙滩上的华妲
 • 2008-12-17 / 阿涅斯·瓦尔达 / 简·伯金 / 夏洛特·甘斯布 / 雅克·德米 / 扎尔曼·金 / 凯瑟琳·德纳芙 / 热拉尔·德帕迪约 / 桑德里娜·博内尔 / 劳拉·贝蒂 / 维娃 / 朱莉·加耶 / 杰拉尔德·艾尔斯 / 吉姆·麦克布莱德 / 友兰达·梦露 / 弗朗斯·杜尼亚克 / 罗伯特·德尼罗 / 哈里森·福特 / 菲利普·努瓦雷 / 米歇尔·皮科利 / 赛日·甘斯布 / 吉姆·莫里森 / 尼诺·卡斯泰尔诺沃 / 马修·德米 / 罗萨丽·瓦尔达 / 让娜·莫罗 / 帕特丽夏·路易斯安那·诺普 / 哈里森·福德 / 法国 / 阿涅斯·瓦尔达 / 110 分钟 / 阿涅斯的海滩 / 纪录片 / 传记 / 阿涅斯·瓦尔达 Agnès Varda / 法语
 • 2020-10-08
 • 契克 / Tschick / 再见柏林(港/台) / 我的好友奇克 [可播放]
 • 2016-09-15(德国) / 特里斯坦·格贝尔 / 阿南德·巴特比勒格·楚隆巴特尔 / 阿妮娅·文德尔 / 尤斯蒂娜·洪普夫 / 保罗·布舍 / 杰罗姆·赫汤蒙 / 麦克斯·克鲁格 / 乌多·萨梅尔 / 安雅·施耐德 / 纳丁·杜布瓦 / 亨宁·佩克 / 乌韦·博姆 / 卡特琳娜·珀罗简 / 萨米·苏瑞泽尔 / 尤利乌斯·费尔斯伯格 / 海伦娜·西格蒙德-舒尔茨 / 克劳迪亚·盖斯勒-巴丁 / 马克·霍泽曼 / 尼科尔·默西迪丝·穆勒 / 亚历山大·谢尔 / 弗雷德里克·坎普特 / 凯·伊沃·保利兹 / 德国 / 法提赫·阿金 / 93分钟 / 契克 / 剧情 / 喜剧 / 沃尔夫冈·赫恩多夫 Wolfgang Herrndorf / 拉斯·胡布里希 Lars Hubrich / 法提赫·阿金 Fatih Akin / 哈克·波姆 Hark Bohm / 德语
 • 2020-10-08
 • 壁花少年 / The Perks of Being a Wallflower / 少年自读日记(港) / 壁花男孩(台) [可播放]
 • 2012-09-08(多伦多电影节) / 2012-09-21(美国) / 罗根·勒曼 / 艾玛·沃森 / 埃兹拉·米勒 / 妮娜·杜波夫 / 保罗·路德 / 梅·惠特曼 / 迪伦·麦克德莫特 / 凯特·沃什 / 梅兰妮·林斯基 / 约翰尼·西蒙斯 / 布莱恩·巴尔泽里尼 / 尼可拉斯·博朗 / 朱莉娅·加纳 / 汤姆·萨维尼 / 切尔西·张 / 亚当·哈根布奇 / 埃林·维赫米 / Jordan Paley / 里斯·汤普森 / 赞恩·霍尔茨 / Atticus Cain / Dihlon McManne / 兰登·皮格 / 珍妮弗·恩斯卡特 / 琼·库萨克 / 欧文·坎贝尔 / Rick Dawson / Pat Frey / 威廉·卡尼亚 / Brenden Meers / 杰瑞米·穆恩 / Brian Muller / 亚历山大·罗德斯 / 美国 / 斯蒂芬·卓博斯基 / 102分钟 / 壁花少年 / 剧情 / 爱情 / 斯蒂芬·卓博斯基 Stephen Chbosky / 英语
 • 2020-10-08
 • 第一次的离别 / 第一次告别 / A First Farewell [可播放]
 • 2018-10-29(东京电影节) / 2020-07-20(中国大陆) / 艾萨·亚森 / 凯丽比努尔·热合米图力 / 艾力乃孜·热合米图力 / 穆萨·亚森 / 亚森·卡斯木 / 乌古来木·苏吾尔 / 塔杰古丽·海麦尔 / 热合米图力·克然木 / 克然木·喀斯木 / 中国大陆 / 王丽娜 / 90分钟 / 剧情 / 儿童 / 王丽娜 Lina Wong / 维吾尔语
 • 2020-10-08
 • 回放 / Play
 • 2019-08-21(Évreux 6néma film festival) / 2020-01-01(法国) / 马克斯·布博里尔 / 爱丽丝·伊萨 / 马立克·兹迪 / 阿瑟·佩里尔 / 诺埃米·洛夫斯基 / 阿兰·夏巴 / 卡米·露 / 裘斯·普瑞尔 / 西奥·克里斯廷 / 纳埃尔·拉比亚 / 朱丽叶·莱蒙尼尔 / 玛格特·玛丽·梅内古兹 / 布兰丁·波尔德 / Morgan Spillemaecker / Elodie Godart / 法国 / 安东尼·马尔西阿诺 / 110分钟 / 回放 / 喜剧 / 爱情 / 马克斯·布博里尔 Max Boublil / 安东尼·马尔西阿诺 Anthony Marciano / 法语
 • 2020-10-08
 • 控方证人 / Witness for the Prosecution / 雄才伟略 / 情妇 [可播放]
 • 1957-12-17(美国) / 泰隆·鲍华 / 玛琳·黛德丽 / 查尔斯·劳顿 / 爱尔莎·兰切斯特 / 约翰·威廉姆斯 / 亨利·丹尼尔 / 伊安·沃尔夫 / 托林·撒切尔 / 诺玛·威登 / 尤娜·奥康纳 / 茹塔·李 / 贝丝·弗劳尔斯 / 比尔·厄尔文 / J·帕特·奥马利 / 本·怀特 / Paul Kruger / Jack Raine / Paul Power / 乔治·佩林 / 威廉·H·奥布莱恩 / 奥托拉内史密斯 / Frank McClure / Colin Kenny / Jeanne Lafayette / Wilbur Mack / Fred Rapport / Leoda Richards / Glen Walters / Arthur Tovey / 伯特史蒂文斯 / Cap Somers / Lucille Sewall / 斯考特西顿 / Norbert Schiller / 杰弗里·塞尔 / John Roy / Al Roberts / Art Howard / Stuart Hall / Francis Compton / Philip Tonge / 帕特里克·艾亨 / 富兰克林·法纳姆 / 玛乔丽·伊顿 / Steve Carruthers / George Calliga / 乔治布鲁格曼 / 丹尼·鲍沙其 / Brandon Beach / Eddie Baker / Walter Bacon / 美国 / 比利·怀德 / 116分钟 / 控方证人 / 剧情 / 犯罪 / 悬疑 / 阿加莎·克里斯蒂 Agatha Christie / 比利·怀尔德 Billy Wilder / 哈里·库尼兹 Harry Kurnitz / 英语 / 德语
 • 2020-10-08
 • 云做的翅膀 [可播放]
 • 2020-10-14(中国大陆) / 中国大陆 / 94分钟 / 剧情 / 汉语普通话
 • 2020-10-07
<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 32 33 后页>
suda

suda

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序