L小鹿看过的电影/韩国(5)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-5 / 5
 • 2017-08-23(韩国) / 张东健 / 金明民 / 朴熙顺 / 李钟硕 / 赵宇镇 / 郑雨琳 / 安德烈亚斯·弗龙克 / 李喜元 / 朱进模 / 朴圣雄 / 彼得·斯特曼 / 李时媛 / 郭振锡 / 黄炳国 / 金宗勋 / 朴赫民 / 朴向勋 / 金道爀 / 金文学 / 金基政 / 申载敏 / 崔贤钟 / 金永 / 郑载宪 / 玄奉植 / 刘在明 / 吴代焕 / 太仁镐 / 孙钟学 / 宋英奎 / 李柱元 / 吴敏俊 / 韩国 / 朴勋政 / 128分钟 / 杀人优越权 / 动作 / 犯罪 / 朴勋政 Hoon-jung Park / 韩语
  标签: 政治 犯罪 韩国 血腥
 •    2015-05-29
  2013-12-18(韩国) / 宋康昊 / 吴达洙 / 金英爱 / 郭度沅 / 任时完 / 李真熙 / 朴成根 / 赵莞基 / 李杭娜 / 薛昌熙 / 赵敏基 / 杨明宪 / 韩基重 / 全光镇 / 黄健 / 崔正贤 / 张利予 / 李率求 / 权五镇 / 李星民 / 宋永彰 / 沈熙燮 / 郑元中 / 刘河福 / 郑俊元 / 朴修荣 / 曹善默 / 韩国 / www.lawyersong.kr / 杨宇硕 / 127分钟 / 辩护人 / 剧情 / 杨宇硕 Woo-seok Yang / Yoon Hyeon-ho / 韩语
  标签: 韩国 政治 民主 法律 人性
 •    2015-03-19
  2012-09-04(威尼斯电影节) / 2012-09-06(韩国) / 李廷镇 / 赵敏修 / 伍基洪 / 姜恩珍 / 权律 / 许俊硕 / 孙钟学 / 陈庸旭 / 刘河福 / 赵载龙 / 金在祿 / 韩国 / pieta.kr / 金基德 / 104分钟 / 圣殇 / 剧情 / 金基德 Ki-duk Kim / 韩语
  标签: 韩国 人性 伦理 金狮奖 2012 重口味
  残酷的教育!
 •    2013-04-28
  2005-09-07(韩国) / 裴勇俊 / 孙艺珍 / 柳承秀 / 刘承睦 / 孙荣顺 / 安世镐 / 姜广涛 / 韩国 / 许秦豪 / 105 分钟 / 外出 / 剧情 / 爱情 / 许秦豪 Jin-ho Hur / Hyo-kwan Kim / You-min Seo / Joon-ho Shin / 韩语
  标签: 韩国 韩国电影 孙艺珍 裴勇俊 许秦豪 2005
  April Snow
 •    2013-01-15
  2010-09-10(多伦多电影节) / 2011-02-17(韩国) / 2011-06-17(美国) / 2012-03-23(中国大陆) / 汤唯 / 玄彬 / 金俊成 / 詹姆斯·C·伯恩斯 / 金曙罗 / 杨曼琴 / 约翰·吴 / 艾莉西亚·戴尔莫 / 韩国 / 美国 / 中国香港 / 金泰勇 / 115分钟 / 晚秋 / 剧情 / 金泰勇 Tae-Yong Kim / 英语 / 韩语 / 汉语普通话
  标签: 爱情 文艺 韩国 西雅图 2012
L小鹿

L小鹿

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签