Kapitan正少年看过的电影/星爷(2)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-2 / 2
  • 美人鱼 / Mermaid [可播放]
  • 2016-02-08(中国大陆) / 2016-02-08(香港) / 邓超 / 罗志祥 / 张雨绮 / 林允 / 徐克 / 吴亦凡 / 李尚正 / 卢正雨 / 白客 / 孔连顺 / 田启文 / 文章 / 杨能 / 张美娥 / 李叶青 / 林子聪 / 赵志凌 / 钱国伟 / 范淑珍 / 艾文·科蒂克 / 松冈李那 / 夏尉喻 / 孙嘉灵 / 许雅婷 / 虞嘉娜 / 宁小花 / 孙乐天 / 谭俊彦 / 叶竞生 / 火火 / 田惺 / 赵姝婷 / 李应七 / 勃小龙 / 赵芳华 / 中国大陆 / 香港 / 周星驰 / 93分钟 / 喜剧 / 爱情 / 奇幻 / 周星驰 Stephen Chow / 李思臻 Kelvin Lee / 何妙祺 Miu-Kei Ho / 曾谨昌 Kan-Cheung Tsang / 卢正雨 Zhengyu Lu / 江玉仪 Ivy Kong / 汉语普通话 / 英语 / 日语
  • 2016-07-15 标签: 星爷 爱情 香港
  • only for Deng Chao...
  • 西游降魔篇 / 西游·降魔篇 / 大话西游之除魔传奇 [可播放]
  • 2013-02-07(香港) / 2013-02-07(台湾) / 2013-02-10(中国大陆) / 文章 / 舒淇 / 黄渤 / 罗志祥 / 李尚正 / 陈炳强 / 赵志凌 / 周秀娜 / 杨迪 / 释彦能 / 冯勉恒 / 谢晶晶 / 何文辉 / 唐艺昕 / 卢正雨 / 张煜雯 / 葛行于 / 张超理 / 程思寒 / 张美娥 / 杨能 / 黄孝传 / 张济平 / 张昱 / 徐敏 / 王磊 / 张辉 / 史耀中 / 李高吉 / 中国大陆 / 香港 / 周星驰 / 郭子健 / 110分钟 / 喜剧 / 奇幻 / 冒险 / 周星驰 Stephen Chow / 郭子健 Derek Kwok Chi-kin / 霍昕 Xin Huo / 王芸 Yun Wang / 冯志强 Chi Keung Fung / 卢正雨 Zhengyu Lu / 李尚正 Shangzheng Li / 江玉仪 Ivy Kong / 汉语普通话 / 粤语
  • 2013-08-09 标签: 星爷 喜剧 西游
  • 三星半
Kapitan正少年

Kapitan正少年

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签