lamu想看的电影/粤语片(8)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-8 / 8
 • 阿郎的故事 / 又见阿郎(台) / All About Ah Long [可播放]
 • 1989-03-16(中国香港) / 1991-04-20(日本) / 周润发 / 张艾嘉 / 黄坤玄 / 吴孟达 / 王天林 / 黄百鸣 / 中国香港 / 杜琪峰 / 99分钟 / 剧情 / 家庭 / 郑忠泰 / 吴文辉 / 粤语
 • 2014-09-12 标签: 粤语片
 • 跛豪 / To Be Number One
 • 1991-04-15(中国香港) / 吕良伟 / 郑则仕 / 叶童 / 叶子楣 / 李子雄 / 吴启华 / 黄光亮 / 陈荣宗 / 陈治良 / 罗烈 / 吴孟达 / 刘洵 / 刘江 / 江欣燕 / 钱似莺 / 曾江 / 吴启明 / 钟发 / 何添 / 任达华 / 李英杰 / 黄仲渠 / 侯焕玲 / 徐锦江 / 雷达 / 中国香港 / 潘文杰 / 143分钟 / 传记 / 犯罪 / 剧情 / 麦当雄 Johnny Mak / 萧若元 Stephen Siu / 粤语
 • 2017-10-09 标签: 粤语片
 • 监狱风云 / 監獄風雲 / Prison on Fire [可播放]
 • 1987-11-13(中国香港) / 周润发 / 梁家辉 / 何家驹 / 张耀扬 / 黄光亮 / 吴志雄 / 成奎安 / 冯瑞珍 / 简瑞超 / 麦伟章 / 黄伟辉 / 李广添 / 黃志明 / 王文君 / 良鸣 / 霍瑞华 / 韩坤 / 罗树琪 / 中国香港 / 林岭东 / 101分钟 / 监狱风云 / 剧情 / 动作 / 犯罪 / 南燕 Yin Nam / 粤语
 • 2014-09-12 标签: 粤语片
 • 金枝玉叶 / 金枝玉葉 / He's a Woman, She's a Man
 • 1994-07-23(中国香港) / 袁咏仪 / 张国荣 / 刘嘉玲 / 陈小春 / 曾志伟 / 罗家英 / 林晓峰 / 郑丹瑞 / 张同祖 / 邓汉强 / 李浩林 / 张之亮 / 许愿 / Pete Spurrier / 李晓彤 / 中国香港 / 陈可辛 / 107分钟 / 金枝玉叶 / 喜剧 / 爱情 / 同性 / 阮世生 James Yuen / 陈可辛 Peter Chan / 李志毅 Chi-ngai Lee / 陈宝华 Ella Cha / 许愿 Clarence Hui / 许月珍 Jojo Hui Yuet-chun / 奚仲文 Chung-Man Hai / 张国荣 Leslie Cheung / 粤语
 • 2014-09-17 标签: 粤语片
 • 色情男女 / Viva Erotica
 • 1996-11-28 / 张国荣 / 莫文蔚 / 舒淇 / 罗家英 / 徐锦江 / 秦沛 / 刘青云 / 丁子峻 / 黄秋生 / 黄岳泰 / 谢志华 / 元彬 / 王日平 / 木星 / 文兰 / 谷德昭 / 李子衡 / 敖志君 / 中国香港 / 尔冬升 / 罗志良 / 99 分钟 / 剧情 / 喜剧 / 情色 / 林子皓 Bosco Lam / 罗志良 Chi-Leung Law / 尔冬升 Tung-shing Yee / 粤语 / 汉语普通话
 • 2014-09-12 标签: 粤语片
 • 英雄本色 / A Better Tomorrow / Gangland Boss [可播放]
 • 1986-08-02(中国香港) / 2017-11-17(中国大陆) / 周润发 / 狄龙 / 张国荣 / 朱宝意 / 李子雄 / 田丰 / 吴宇森 / 曾江 / 成奎安 / 徐克 / 陈志辉 / 麦伟章 / 顾嘉辉 / 冯雪瑞 / 张济平 / 廖静妮 / 格莱格·斯奈哥夫 / 黄炜溏 / 杜伟和 / 石燕子 / 金兴贤 / 王侠 / 良鸣 / 梁柏坚 / 张国梁 / 杨瑞麟 / 洪新南 / 曾醒光 / 马汉元 / 中国香港 / 吴宇森 / 95分钟 / 剧情 / 动作 / 犯罪 / 陈庆嘉 Hing-Ka Chan / 吴宇森 John Woo / 梁淑华 Suk-Wah Leung / 粤语 / 汉语普通话 / 英语
 • 2014-09-12 标签: 粤语片
 • 纵横四海 / 緃横四海 / Once a Thief [可播放]
 • 1991-02-02(中国香港) / 周润发 / 张国荣 / 钟楚红 / 朱江 / 曾江 / 胡枫 / 唐宁 / 邓一君 / 冯雪瑞 / 胡大为 / 韩俊 / 中国香港 / 吴宇森 / 108分钟 / 纵横四海 / 剧情 / 喜剧 / 动作 / 犯罪 / 吴宇森 John Woo / 高志森 Clifton Ko / 秦小珍 Janet Chun / 粤语 / 汉语普通话 / 客家话 / 英语 / 法语
 • 2014-09-12 标签: 粤语片
lamu

lamu

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序