Johny想看的电影/韩国(6)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-6 / 6
 • 春夜 / 봄밤 / One Spring Night
 • 2019-05-22(韩国) / 韩智敏 / 丁海寅 / 金俊翰 / 李尚熙 / 周敏京 / 吉海妍 / 李茂生 / 吴万锡 / 金正英 / 徐正妍 / 李昌勋 / 金昌完 / 任贤秀 / 河以安 / 韩国 / www.imbc.com/broad/tv/drama/onespringnight/index.html / 安畔锡 / 35分钟 / 春夜 / 剧情 / 爱情 / 金恩 김은 / 韩语
 • 2019-06-08 标签: 韩国 电视剧
 • 母亲 / 마더 / 骨肉同谋(港) / 非常母亲(台) [可播放]
 • 2009-05-28(韩国) / 金惠子 / 元斌 / 晋久 / 尹宰文 / 郭度沅 / 千禹熙 / 全美善 / 宋清晨 / 朴明申 / 廉东宪 / 郑煐禥 / 权范泽 / 李英锡 / 高圭弼 / 李大贤 / 韩国 / 奉俊昊 / 128分钟 / 母亲 / 剧情 / 奉俊昊 Joon-ho Bong / 朴恩乔 Eun-kyo Park / 韩语
 • 2019-05-26 标签: 韩国 犯罪
 • 燃烧 / 버닝 / 烧失乐园(港) / 燃烧烈爱(台)
 • 2018-05-16(戛纳电影节) / 2018-05-17(韩国) / 刘亚仁 / 史蒂文·元 / 全钟瑞 / 金秀京 / 崔承浩 / 玉子妍 / 尹大烈 / 潘慧罗 / 全贤秀 / 赵勇俊 / 文成根 / 张元亨 / 朴胜泰 / 李凤莲 / 裴珉廷 / 全锡灿 / 柳正浩 / 闵福基 / 李秀祯 / 车美京 / 赵英俊 / 李英锡 / 朴孝根 / 裴健植 / 韩国 / 李沧东 / 148分钟 / 燃烧 / 剧情 / 悬疑 / 李沧东 Chang-dong Lee / Jungmi Oh / 村上春树 Haruki Murakami / 韩语
 • 2019-04-12 标签: 韩国
 • Live / 살다 / 라이브 / 新扎散仔(港)
 • 2018-03-10(韩国) / 郑有美 / 李光洙 / 裴晟祐 / 成东日 / 裴宗玉 / 张铉诚 / 李时言 / 申东旭 / 白承道 / 李顺载 / 金太勋 / 李淳元 / 赵莞基 / 李乌 / 朴智一 / 吴韩杰 / 朴韩率 / 成民秀 / 朴贊佑 / 高敏诗 / 李宰宇 / Yong-il Moon / 李周英 / 刘洙彬 / 金健宇 / 金正洙 / 洪京 / 李东勇 / 南文哲 / 全汝彬 / 全锡浩 / 金宗勋 / 陈贤光 / 朴健洛 / 崔宏一 / 韩国 / program.tving.com/tvn/tvnlive / 金奎泰 / 70分钟 / Live / 剧情 / 犯罪 / 卢熙京 Hee-Kyung Noh / 韩语
 • 2018-12-21 标签: 电视剧 韩国
 • 火星生活 / 라이프 온 마스 / 韩版火星生活 / 回转干探
 • 2018-06-09(韩国) / 郑京浩 / 朴圣雄 / 高雅星 / 吴代焕 / 卢宗贤 / 金英弼 / 全锡浩 / 全慧彬 / 金栽经 / 金基天 / 韩根燮 / 姜信哲 / 权赫洙 / 文宇振 / 李圭燮 / 閔政燮 / 吴韩杰 / 朴庸 / 赵宇丽 / 李志夏 / 李承勋 / 高圭弼 / 裴浩根 / 吴雅琳 / 俞智妍 / 崔福岩 / 洪京 / 韩国 / program.tving.com/ocn/lifeonmars/ / 李政孝 / 60分钟 / 火星生活 / 科幻 / 犯罪 / 悬疑 / 李大日 Lee Dae-il / 马修·格雷厄姆 Matthew Graham / 托尼·乔丹 Tony Jordan / 阿什利·法罗 Ashley Pharoah / 韩语
 • 2018-12-21 标签: 韩国 电视剧
 • 特殊失踪专案组:失踪的黑色M / 실종느와르 M / 失踪的黑色M
 • 2015-03-28(韩国) / 金康宇 / 朴熙顺 / 赵宝儿 / 朴素贤 / 姜河那 / 秉宪 / 韩叙真 / 李承亨 / 李东勇 / 文英东 / 孙秀贤 / 柳正浩 / 李斗日 / Hwang Se-jeong / 许俊硕 / 吴顺泰 / 权范泽 / 张浚浩 / 韩胜贤 / 杨基元 / 韩秀妍 / 李柱灿 / 成仁子 / 朴贵顺 / 权海成 / 楊泳祚 / 赵善珠 / 鄭宇植 / 陈庸旭 / 柳泰浩 / 金炳哲 / 尹芮珠 / 李妍斗 / 尹敬浩 / 徐恩雅 / 李艺恩 / 高甫洁 / 金圭哲 / 孙钟学 / 崔秉默 / 金善彬 / 朴珠熙 / 朴海俊 / 许栋元 / 柳淳哲 / 姜敏泰 / 韩国 / program.interest.me/ocn/m2015/ / 李胜英 / 60分钟 / 特殊失踪专案组:失踪的黑色M / 动作 / 犯罪 / 悬疑 / 李幼贞 Yu-jin Lee / 韩语
 • 2019-06-04 标签: 韩国 悬疑 犯罪
Johny

Johny

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序