skyxqc想看的电影/悬疑(5)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-5 / 5
 • 燃烧 / 버닝 / 烧失乐园(港) / 燃烧烈爱(台)
 • 2018-05-16(戛纳电影节) / 2018-05-17(韩国) / 刘亚仁 / 史蒂文·元 / 全钟瑞 / 金秀京 / 崔承浩 / 玉子妍 / 尹大烈 / 潘慧罗 / 全贤秀 / 赵勇俊 / 文成根 / 张元亨 / 朴胜泰 / 李凤莲 / 裴珉廷 / 全锡灿 / 柳正浩 / 闵福基 / 李秀祯 / 车美京 / 赵英俊 / 李英锡 / 朴孝根 / 裴健植 / 韩国 / 李沧东 / 148分钟 / 燃烧 / 剧情 / 悬疑 / 李沧东 Chang-dong Lee / Jungmi Oh / 村上春树 Haruki Murakami / 韩语
 • 2019-08-11 标签: 韩国 悬疑
 • 没有秘密 / 비밀은 없다 / The Truth Beneath / 充满幸福的家 [可播放]
 • 2016-06-23(韩国) / 孙艺珍 / 金柱赫 / 崔有华 / 姜德重 / 金昭熙 / 郑道元 / 薛昌熙 / 文英东 / 金敏载 / 孙钟学 / 孙成灿 / 朴镇宇 / 李尚熙 / 韩国 / 李京美 / 102分钟 / 没有秘密 / 惊悚 / 李京美 Lee Kyoung-mi / 朴赞郁 Chan-wook Park / 郑瑞景 Seo-Gyeong Jeong / 韩语
 • 2016-10-03 标签: 悬疑
 • 看不见的客人 / Contratiempo / 佈局(台) / 死无对证(港) [可播放]
 • 2016-09-23(奇幻电影节) / 2017-01-06(西班牙) / 2017-09-15(中国大陆) / 马里奥·卡萨斯 / 阿娜·瓦格纳 / 何塞·科罗纳多 / 巴巴拉·莱涅 / 弗兰塞斯克·奥雷利亚 / 帕科·图斯 / 大卫·塞尔瓦斯 / 伊尼戈·加斯特西 / 圣·耶拉莫斯 / 马内尔·杜维索 / 布兰卡·马丁内斯 / 佩雷·布拉索 / 霍尔迪·布鲁内特 / 鲍比·冈萨雷斯 / 玛蒂娜·乌尔塔多 / 安妮可·韦尔茨 / 克里斯蒂安·巴伦西亚 / 贝茜·特内兹 / 西班牙 / 奥里奥尔·保罗 / 106分钟 / 看不见的客人 / 剧情 / 犯罪 / 悬疑 / 惊悚 / 奥里奥尔·保罗 Oriol Paulo / 西班牙语
 • 2018-01-21 标签: 悬疑
 • 猎凶风河谷 / Wind River / 风河谷谋杀案(港) / 极地追击(台)
 • 2017-01-21(圣丹斯电影节) / 2017-08-18(美国) / 杰瑞米·雷纳 / 伊丽莎白·奥尔森 / 凯尔西·周 / 茱莉亚·琼斯 / 特欧·布里奥尼斯 / 阿佩萨纳赫克沃特 / 格雷厄姆·格林 / 坦图·卡丁诺 / 埃里克·兰格 / 吉尔·伯明翰 / 阿尔西娅·萨姆 / 托卡拉·克利福德 / 马丁·桑斯梅耶 / 泰勒·拉勒卡 / 休·狄伦 / 马修·德尔·内格罗 / 奥斯丁·R·格兰特 / 布莱克·罗宾斯 / 乔·博恩瑟 / 伊恩·鲍汉 / 塔拉·卡拉西安 / 詹姆斯·乔丹 / 英国 / 加拿大 / 美国 / 泰勒·谢里丹 / 107分钟 / 93分钟(FIRST影展) / 111分钟(戛纳电影节) / 猎凶风河谷 / 剧情 / 犯罪 / 悬疑 / 泰勒·谢里丹 Taylor Sheridan / 英语
 • 2018-01-22 标签: 悬疑
skyxqc

skyxqc

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序