Rinc看过的电影/韩国(1)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-1 / 1
  • 太极旗飘扬 / 태극기 휘날리며 / 太极旗-生死兄弟 / 兄弟
  • 2004-02-06(韩国) / 张东健 / 元斌 / 李恩珠 / 孔炯轸 / 崔岷植 / 郑基燮 / Park Jin-gook / 权泰元 / 郑镇 / 金海坤 / 韩在民 / 全宰亨 / 安吉江 / Jae-hyeong Jeon / 赵胤熙 / 金秀路 / D.C.道格拉斯 / 郑斗洪 / Adam Epstein / 裴长秀 / 韩国 / 姜帝圭 / 148分钟 / 太极旗飘扬 / 动作 / 剧情 / 战争 / 姜帝圭 Je-gyu Kang / 韩知勋 Ji-hoon Han / 韩语
  • 2014-04-01 标签: 韩战 韩国
  • 韩国人眼中的朝鲜战争! 战场效果很逼真! 感人的兄弟情!
Rinc

Rinc

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序