King不響想看的电影/韩国(13)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-13 / 13
 • 2020-05-05
  2007-10-18(韩国) / 郑在咏 / 孙秉浩 / 李瀚伟 / 李英恩 / 高昌锡 / 陈庸旭 / 赵德贤 / 朱进模 / 李哲民 / 林志恩 / 韩国 / 罗喜灿 / 102分钟 / 率性而活 / 喜剧 / 张镇 Jang Jin / 罗喜灿 Hee-chan Ra / 韩语
  标签: 韩国 2007
 • 2020-05-05
  2012-09-04(威尼斯电影节) / 2012-09-06(韩国) / 李廷镇 / 赵敏修 / 伍基洪 / 姜恩珍 / 权律 / 许俊硕 / 孙钟学 / 陈庸旭 / 刘河福 / 赵载龙 / 金在祿 / 韩国 / pieta.kr / 金基德 / 104分钟 / 圣殇 / 剧情 / 金基德 Ki-duk Kim / 韩语
  标签: 2012 金狮奖 韩国
 • 2020-05-05
  2013-02-21(韩国) / 李政宰 / 崔岷植 / 黄政民 / 宋智孝 / 朴圣雄 / 金秉玉 / 金胤成 / 朴智勋 / 柳圣贤 / 申成日 / 郑载宪 / 廉东铉 / 马东锡 / 金弘波 / 郑基燮 / 李璟荣 / 张光 / 崔日华 / 朱进模 / 郑煐禥 / 安秀浩 / 韩国 / sinsegae2013.co.kr / 朴勋政 / 134分钟 / 新世界 / 剧情 / 犯罪 / 朴勋政 Hoon-jung Park / 韩语 / 汉语普通话
  标签: 暴力 无间道 2013 韩国 警匪
 • 2014-11-27(韩国) / 韩国 / 陈模瑛 / 86分钟 / 亲爱的,不要跨过那条江 / 爱情 / 纪录片 / 家庭 / 陈模瑛 / 韩语
  标签: 纪录片 韩国
 • 2017-09-21(韩国) / 罗文姬 / 李帝勋 / 廉惠兰 / 朴哲民 / 李尚熙 / 李知勋 / 郑妍周 / 金素真 / 孙成灿 / 赵莞基 / 金子英 / Choo Yeon-gyoo / 李至勋 / 金兰熙 / 孙淑子 / 李在仁 / 郑元昌 / 李东勇 / 薛昌熙 / 禹志贤 / 李信成 / 成侑彬 / 崔秀英 / 韩国 / 金炫锡 / 119分钟 / 我能说 / 剧情 / 喜剧 / 金炫锡 Hyeon-seok Kim / 韩语 / 英语
  标签: 社会 韩国 2017
 • 2010-02-14(柏林电影节) / 2011-03-17(韩国) / 韩国 / 中国大陆 / 法国 / 张律 / 89分钟 / 豆满江 / 剧情 / 张律 Lü Zhang / 汉语普通话 / 韩语
  标签: 大陆 韩国 2010 朝鲜
 • 2016-02-12(柏林电影节) / 2016-10-06(韩国) / 尹汝贞 / 全茂松 / 尹启相 / 徐贤宇 / 权五镇 / 闵庆珍 / 朴胜泰 / 宋哈林 / 韩国 / 李在容 / 111分钟 / 酒神小姐 / 剧情 / 传记 / 李在容 Je-yong Lee / 韩语
  标签: 2016 女性 老年 社会 韩国
 • 2018-11-09(美国) / 韩国 / 29分钟 / 正义仍缺席 / 纪录片 / 短片 / 英语 / 韩语
  标签: 灾难 纪录 韩国 2018 纪录片
 • 2016-06-16(韩国) / 崔秀英 / 薛惠茵 / 李秀仁 / 康敏琼 / 金彩妍 / 张慧珍 / 韩国 / 尹佳恩 / 95分钟 / 我们的世界 / 剧情 / 儿童 / 尹佳恩 Ga-eun Yoon / 韩语
  标签: 2016 韩国 儿童 成长
 • 2018-10-06(釜山电影节) / 2019-08-29(韩国) / 朴持厚 / 金玺碧 / 郑仁基 / 李胜妍 / 朴秀妍 / 薛惠茵 / 韩国 / 金宝拉 / 139分钟 / 蜂鸟 / 剧情 / 爱情 / 金宝拉 Bora Kim / 韩语
  标签: 2019 韩国电影 韩国 青春
 • 2000-09-09(韩国) / 李英爱 / 李秉宪 / 宋康昊 / 金太祐 / 申河均 / Herbert Ulrich / 李瀚伟 / 纪柱峰 / 金太贤 / 李代延 / 林一圭 / 金明秀 / 权南熙 / Myoeng-su Kim / 朴胜裴 / 韩国 / 朴赞郁 / 110分钟 / 共同警备区 / 剧情 / 金炫锡 Hyeon-seok Kim / 李无影 Mu-yeong Lee / 郑成山 Sung-san Jung / 朴赞郁 Chan-wook Park / 朴相彦 Sang-yeon Park / 韩语 / 英语 / 德语
  标签: 宋康昊 李秉宪 政治 朴赞郁 韩国
 • 2017-07-26(韩国) / 黄政民 / 苏志燮 / 宋仲基 / 李贞贤 / 李璟荣 / 金秀安 / 尹敬浩 / 白承哲 / 金仁宇 / 郑满植 / 金敏载 / 朴成日 / 赵河硕 / 韩在河 / 朴尚赫 / Choo Yeon-gyoo / 黄炳国 / 姜德重 / 函勝敏 / 权韩率 / 손승훈 / 金道贤 / 申成日 / 杨惠智 / 文学真 / 郑炳斗 / 李文石 / 姜成哲 / 申英奎 / 池雄裴 / 金亨硕 / 金重熙 / 朴晟泽 / 韩哲宇 / 申承焕 / 林相俊 / 安世镐 / 李静恩 / 金元海 / 李芝恩 / 金宝仑 / 朴熙健 / 裴济基 / 金俊翰 / 严智星 / 金艺恩 / 张成范 / 全裴修 / 韩国 / 柳昇完 / 132分钟 / 150分钟(导演版) / 军舰岛 / 剧情 / 动作 / 历史 / 柳昇完 Seung-wan Ryoo / 申庆一 / 韩语
  标签: 战争 韩国 2017 电影
 • 2014-08-24 / 金素妍 / 李惠利 / 洪恩熙 / 罗美兰 / 崔智娜 / 崔智娜 / 韩国 / 95分钟 / 真正的男人女兵特辑 / 真人秀 / 韩语
  标签: 真人秀 韩国 李惠利 综艺
King不響

King不響

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签