沉默的玩看过的电影/韩国(39)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-30 / 39
 • 1998-04-25(韩国) / 罗文姬 / 朴仁焕 / 宋康昊 / 崔岷植 / 高浩晶 / 崔哲浩 / 纪柱峰 / 郑在咏 / 池秀媛 / Yun-seong Lee / 郑雄仁 / 李基英 / 趙德濟 / Ka-hyeon Jang / 韩国 / 金知云 / 103分钟 / 死不张扬离奇失魂事件 / 剧情 / 喜剧 / 悬疑 / 金知云 Jee-woon Kim / 韩语
  标签: 韩国 黑色幽默
 • 2008-07-03
  2005-01-14(韩国) / 张铉诚 / 李素妍 / 赵成夏 / 韩国 / 宋一坤 / 80分钟 / 羽毛 / 剧情 / 爱情 / 宋一坤 Il-gon Song / 韩语
  标签: 韩国
 • 2008-07-03
  2005-03-10(韩国) / 金智秀 / 黄政民 / 金惠玉 / 金美圣 / 徐东元 / 陆相孝 / 金花雨 / 朴圣雄 / 韩国 / 李胤基 / 99分钟 / 女人贞慧 / 剧情 / 李胤基 Yoon-ki Lee / 韩语
  标签: 韩国
 • 2001-05-26(韩国) / 柳秀荣 / 金智贤 / 崔哲浩 / 宋玉淑 / 郑基燮 / 李承勋 / 李正学 / 韩国 / 朴在镐 / 104分钟 / 夏日时光 / 剧情 / 惊悚 / 情色 / Jeong-hak Lee / 韩语
  标签: 韩国
 • 2000-10-14(韩国) / 金来沅 / 裴斗娜 / 陈熙京 / 金正铉 / 尹智慧 / 韩国 / 郭志均 / 118分钟 / 青春 / 剧情 / 爱情 / 情色 / 郭志均 Ji-kyoon Kwak / 韩语
  标签: 韩国
 • 2002-11-08(韩国) / 金允珍 / 李宗元 / 孙秉浩 / 金正泰 / 荷承里 / 尹多景 / 韩国 / 边永柱 / 112分钟 / 密爱 / 剧情 / 爱情 / 情色 / 边永柱 Young-Joo Byun / 韩语
  标签: 韩国
 • 2000-08-12(韩国) / 李智贤 / 吴智昊 / 李成宰 / 韩国 / 吕畇东 / 93分钟 / 美人 / 剧情 / 情色 / 吕畇东 Kyun-dong Yeo / 李相禹 Sang-woo Yi / 韩语
  标签: 韩国
 • 2004-07-30(韩国) / 李秉宪 / 崔智友 / 金孝珍 / 秋相美 / 全宰亨 / Min-a Jang / 孔炯轸 / 郑宝石 / 申伊 / 郑俊河 / 卓在勋 / Jae-hyeong Jeon / 金海坤 / 韩国 / 张贤洙 / 105 分钟(韩国) / 谁都有秘密 / 喜剧 / 爱情 / Yeong-chan Kim / 韩语
  标签: 韩国
 • 1999-12-11(韩国) / 全度妍 / 崔岷植 / 朱镇模 / 朱铉 / 朴成日 / 朴智一 / 韩国 / 郑址宇 / 99分钟 / 快乐到死 / 剧情 / 爱情 / 情色 / 郑址宇 Ji-woo Jung / 韩语
  标签: 韩国
 • 2003-10-02(韩国) / 李美淑 / 全度妍 / 裴勇俊 / 赵显宰 / 李素妍 / 徐胤雅 / 韩国 / 李在容 / 124分钟 / 丑闻 / 剧情 / 爱情 / 情色 / 拉克洛 Choderlos de Laclos / 金大宇 Dae-woo Kim / 金铉贞 Hyeon-jeong Kim / 韩语
  标签: 韩国
 • 2002-12-13(韩国) / 任昌丁 / 河智苑 / 崔成国 / 刘彩英 / 陈彩英 / 申伊 / 韩素媛 / 纪柱峰 / 郑京虎 / 郑民 / 崔元英 / 李诗妍 / 赵达焕 / 南昶熙 / 尹施厚 / 鲜于银淑 / 申政元 / 朴秉恩 / 姜承弼 / 朴俊奎 / 林贞恩 / 韩国 / 尹齐均 / 96分钟 / 色即是空 / 喜剧 / 爱情 / 情色 / 尹齐均 Je-gyun Yun / 韩语
  标签: 韩国
 • 2004-02-06(韩国) / 张东健 / 元斌 / 李恩珠 / 孔炯轸 / 崔岷植 / 郑基燮 / Park Jin-gook / 权泰元 / 郑镇 / 金海坤 / 韩在民 / 全宰亨 / 安吉江 / Jae-hyeong Jeon / 赵胤熙 / 金秀路 / D.C.道格拉斯 / 郑斗洪 / Adam Epstein / 裴长秀 / 韩国 / 姜帝圭 / 148分钟 / 太极旗飘扬 / 动作 / 剧情 / 战争 / 姜帝圭 Je-gyu Kang / 韩知勋 Ji-hoon Han / 韩语
  标签: 韩国
 • 2002-05-10(韩国) / 崔岷植 / 安圣基 / 孙艺珍 / 柳好贞 / 金汝珍 / 朴胜泰 / 朴珉熙 / 权泰元 / 鄭泰祐 / 朴智一 / 闵庆珍 / 金弘凖 / 尹珍序 / 韩国 / 林权泽 / 120分钟 / 醉画仙 / 传记 / 剧情 / 林权泽 Kwon-taek Im / 韩语
  标签: 韩国
 • 2004-05-21(韩国) / 曹承佑 / 金圭丽 / 金永勋 / 朱福珍 / 金正碧 / Oh Jae-gyoon / 崔民哲 / 孙炳旭 / 朴珉熙 / 徐东锡 / 李芝胜 / 金永彬 / 宋吉汉 / 李慧英 / 金宝妍 / 文晶熙 / Seon-mi Yeon / 金正泰 / 金大胜 / 金弘凖 / 宋能汉 / 裴长秀 / 韩国 / www.lowclasslife.com / 林权泽 / 105 分钟(韩国) / 99 分钟(多伦多电影节) / 下流人生 / 动作 / 犯罪 / 剧情 / 韩语
  标签: 韩国
 • 2006-01-13(韩国) / 权相宇 / 刘智泰 / 严志媛 / 金允石 / 崔旻 / 李瀚伟 / 李在浩 / 崔昤 / 赵石贤 / 李珠实 / 金俊裴 / 柳圣贤 / 朴镇宇 / 郑元中 / 柳东根 / 孙秉浩 / 文晶熙 / 赵成夏 / 安吉江 / 姜声振 / 韩国 / 金成洙 / 124 分钟 / 144 分钟(导演剪辑版) / 野兽 / 动作 / 犯罪 / 惊悚 / 金性秀 Seong-soo Kim / 韩语
  标签: 韩国
 • 2005-04-01(韩国) / 2005-05-15(戛纳电影节) / 李秉宪 / 申敏儿 / 吴达洙 / 黄政民 / 郑有美 / 朴成均 / 朴镇宇 / 李安奎 / 李基英 / 晋久 / 金雷河 / 文晸赫 / 金海坤 / 韩国 / www.bitter-sweet.co.kr/ / 金知云 / 120 分钟 / 甜蜜的人生 / 动作 / 犯罪 / 剧情 / 音乐 / 金知云 Kim Ji-woon / 韩语 / 俄语
  标签: 韩国
 • 2005-04-01(韩国) / 崔岷植 / 柳昇范 / 林元熙 / 安吉江 / Park Jin-gook / 金基天 / 郑仁基 / 丁正勋 / 金秉玉 / 纪柱峰 / 千虎珍 / 罗文姬 / 边熙峰 / 吴达洙 / 徐惠琳 / 具本雄 / 韩国 / 柳昇完 / 134分钟 / 哭泣的拳头 / 剧情 / 运动 / 柳昇完 Seung-wan Ryoo / 韩语
  标签: 韩国
 • 2001-03-31(韩国) / 张东健 / 刘五性 / 徐泰和 / 金甫京 / 朱铉 / 纪柱峰 / 池大汉 / 金政云 / 洪锡然 / 權南熙 / 郑云宅 / 金光奎 / 金正泰 / 尹赞 / 韩国 / 郭暻泽 / 113分钟 / 朋友 / 剧情 / 动作 / 犯罪 / 郭景泽 Kyung-Taek Kwak / 韩语
  标签: 韩国
 • 2004-10-28(韩国) / 韩石圭 / 李恩珠 / 成贤娥 / 严志媛 / 崔圭换 / 金镇根 / 韩国 / 边赫 / 118分钟 / 红字 / 剧情 / 悬疑 / 惊悚 / 情色 / 韩语
  标签: 韩国
 • 2004-01-16(韩国) / 权相宇 / 李廷镇 / 韩佳人 / 李钟赫 / 金富善 / 徐东元 / 权泰元 / 千虎珍 / 安内相 / 李阵郁 / 韩在英 / 韩国 / 庾河 / 116分钟 / 马粥街残酷史 / 剧情 / 历史 / 柳河 Ha Yu / 韩语
  标签: 韩国
 • 2005-06-10 / 朴镇宇 / 徐永嬅 / 姜惠贞 / 朴海日 / 朴歌梨娜 / 李代延 / 金子英 / 韩国 / 韩在林 / South Korea: 121 分钟 / 恋爱的目的 / 喜剧 / 爱情 / 韩在林 Jae-rim Han / 高允熙 / 韩语
  标签: 韩国
 • 2008-06-30
  2005-09-29 / 金晶恩 / 李泰成 / 崔般若 / 张素妍 / 郭仁俊 / 李珠实 / 金花雨 / 郑有美 / 韩国 / www.sarangni.co.kr / 郑址宇 / 智齿 / 剧情 / 爱情 / 郑址宇 Ji-woo Jung / 韩语
  标签: 韩国
 • 2006-01-26(韩国) / 薛耿求 / 宋允儿 / 李己雨 / 金承旭 / 全裴修 / 梁银容 / 高圭弼 / 韩国 / 秋昌旼 / 115分钟 / 爱将逝 / 爱情 / 秋昌旼 Chang-min Choo / 韩语
  标签: 韩国
 • 2002-03-08(韩国) / 金太祐 / 金敏贞 / 尹珍序 / 金艺玲 / 韩国 / 李美缘 / 90分钟 / 巴士站 / 剧情 / 爱情 / Jae-chan Lee / 韩语
  标签: 韩国
 • 1999-10-14(釜山电影节) / 2000-01-01(韩国) / 薛耿求 / 文素丽 / 金汝珍 / 徐情 / 金仁权 / 高瑞熙 / 李代延 / 朴志妍 / 刘延洙 / 金敬益 / 池大汉 / 朴成妍 / 姜善淑 / 张浚浩 / 刘承睦 / 孔炯轸 / 韩国 / 日本 / 李沧东 / 130分钟 / 薄荷糖 / 剧情 / 李沧东 Chang-dong Lee / 韩语
  标签: 韩国
 • 2005-08-04(韩国) / 申河均 / 郑在咏 / 姜惠贞 / 林河龙 / 柳德焕 / 刘承睦 / Steve Taschler / 权五民 / 尹熙元 / 郑煐禥 / 姜贤重 / 郑米楠 / 徐在京 / 克林顿·摩根 / 大卫·杰瑟夫·安西尔莫 / 雷弗·甘特沃特 / Steve M. Choe / 韩太秀 / 夏成光 / 韩国 / 朴光铉 / 133 分钟 / 欢迎来到东莫村 / 喜剧 / 剧情 / 战争 / 张镇 Jang Jin / 英语 / 韩语
  标签: 韩国
 • 中毒 / 중독 [可播放]
  2008-02-19
  2002-10-18(韩国) / 李秉宪 / 李美妍 / 朴善英 / 姜艺媛 / 金溙勋 / 孙钟范 / 李乌 / 郑仁基 / Ji-eun Kim / 李胜欣 / 池大汉 / 韩国 / 朴英勋 / 110分钟 / 中毒 / 剧情 / 悬疑 / 爱情 / 惊悚 / 卞沅美 / 宋民浩 / 韩语
  标签: 韩国
 • 2006-03-09(韩国) / 2006-04-30(中国大陆) / 全智贤 / 郑雨盛 / 李成宰 / 姜大卫 / 林迪安 / 柳淳哲 / 千虎珍 / 马蛋 / 韩国 / 中国香港 / 刘伟强 / 110分钟 / 124分钟(导演剪辑版) / 雏菊 / 剧情 / 爱情 / 郭在容 Jae-young Kwak / 庄文强 Felix Chong / 韩语 / 英语 / 汉语普通话
  标签: 韩国
 • 密阳 / 밀양 [可播放]
     2007-09-09
  2007-05-17(韩国) / 全度妍 / 宋康昊 / 赵勇进 / 金英在 / 鲜正烨 / 李熙俊 / 金正洙 / 朴明申 / 吴万锡 / 张慧珍 / 裴长秀 / 韩国 / 李沧东 / 142 分钟 / 密阳 / 剧情 / 李沧东 Chang-dong Lee / 韩语
  标签: 韩国
 •    2006-03-20
  2000-12-09(韩国) / 李政宰 / 橘实里 / 李英珍 / 柳忧怜 / 金荣俊 / Eung-sil Lee / Kumija Kim / Yeong-jun Kim / 金智英 / 纪柱峰 / 金敏喜 / 粟田丽 / 李恩珠 / 韩国 / 李在容 / 115分钟 / 纯爱谱 / 剧情 / 爱情 / 韩语 / 日语
  标签: 李政宰 爱情 韩国
<前页 1 2 后页>
沉默的玩

沉默的玩

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签