ahbing看过的电影/许鞍华(2)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-2 / 2
  • 女人四十 / 女人,四十 / Summer Snow / Woman, Forty
  • 1995-02(柏林电影节) / 1995-05-04(香港) / 萧芳芳 / 乔宏 / 罗家英 / 罗冠兰 / 丁子峻 / 谭倩红 / 鲍方 / 夏萍 / 香港 / 许鞍华 / 101分钟 / 女人四十 / 剧情 / 家庭 / 陈文强 Man Keung Chan / 汉语普通话 / 粤语
  • 2017-05-24 标签: 许鞍华 香港
  • 桃姐 / A Simple Life [可播放]
  • 2011-09-05(威尼斯电影节) / 2012-03-08(中国大陆) / 2012-03-09(香港) / 叶德娴 / 刘德华 / 秦海璐 / 秦沛 / 黄秋生 / 王馥荔 / 朱慧敏 / 江美仪 / 罗兰 / 谭炳文 / 梁天 / 宫雪花 / 徐克 / 洪金宝 / 于冬 / 宁浩 / 杜汶泽 / 香港 / 许鞍华 / 118分钟 / 剧情 / 陈淑贤 Susan Chan / 李恩霖 Roger Lee / 英语 / 汉语普通话 / 粤语
  • 2014-08-17 标签: 许鞍华
ahbing

ahbing

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签