ahbing看过的电影/许鞍华(3)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-3 / 3
  • 明月几时有 / Our Time Will Come [可播放]
  • 2017-06-18(上海电影节) / 2017-07-01(中国大陆) / 周迅 / 彭于晏 / 霍建华 / 叶德娴 / 郭涛 / 春夏 / 黄志忠 / 蒋雯丽 / 梁家辉 / 王菀之 / 吕良伟 / 鲍起静 / 李灿森 / 梁文道 / 张兆辉 / 冯淬帆 / 苑琼丹 / 唐宁 / 卢巧音 / 许鞍华 / 永濑正敏 / 森田凉花 / 廖骏雄 / 何华超 / 蔡瀚亿 / 欧锦棠 / 熊欣欣 / 吴岱融 / 中国大陆 / 香港 / 许鞍华 / 130分钟 / 剧情 / 历史 / 战争 / 何冀平 Jiping He / 汉语普通话
  • 2017-10-13 标签: 许鞍华
  • 音乐 久石让
  • 女人四十 / 女人,四十 / Summer Snow / Woman, Forty
  • 1995-02(柏林电影节) / 1995-05-04(香港) / 萧芳芳 / 乔宏 / 罗家英 / 罗冠兰 / 丁子峻 / 谭倩红 / 鲍方 / 夏萍 / 香港 / 许鞍华 / 101分钟 / 女人四十 / 剧情 / 家庭 / 陈文强 Man Keung Chan / 汉语普通话 / 粤语
  • 2017-05-24 标签: 许鞍华 香港
  • 桃姐 / A Simple Life [可播放]
  • 2011-09-05(威尼斯电影节) / 2012-03-08(中国大陆) / 2012-03-09(香港) / 叶德娴 / 刘德华 / 秦海璐 / 秦沛 / 黄秋生 / 王馥荔 / 朱慧敏 / 江美仪 / 罗兰 / 谭炳文 / 梁天 / 宫雪花 / 徐克 / 洪金宝 / 于冬 / 宁浩 / 杜汶泽 / 香港 / 许鞍华 / 118分钟 / 剧情 / 陈淑贤 Susan Chan / 李恩霖 Roger Lee / 英语 / 汉语普通话 / 粤语
  • 2014-08-17 标签: 许鞍华
ahbing

ahbing

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签