无非看过的电影/剧情(692)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-15 / 692
 • 王国 第二季 / 킹덤 Season 2 / 尸战朝鲜 / 李尸朝鲜(港/台)
 • 2020-03-13(韩国) / 朱智勋 / 裴斗娜 / 柳承龙 / 金成圭 / 全锡浩 / 金相浩 / 金惠濬 / 许峻豪 / 全智贤 / 朴秉恩 / 金太勋 / 安宰弘 / 姜信哲 / 金昇勋 / 安恩真 / 美国 / 韩国 / 金成勋 / 朴仁载 / 王国 / 55分钟 / 王国 / 剧情 / 动作 / 惊悚 / 金恩熙 Eun-hee Kim / 韩语
 • 2020-03-13 标签: Netflix 惊悚 2020 剧情 丧尸 灾难 韩国 古装 恐怖 动作 悬疑 政治 美国
 • 纯情 / 순정 / 恋上初夏(港) / Unforgettable
 • 2016-02-24(韩国) / 都暻秀 / 金所泫 / 李大为 / 朱多英 / 延俊锡 / 吴宥真 / 裴长秀 / 朴海俊 / 柳淳哲 / 金芝荷 / 韩国 / 113分钟 / 纯情 / 剧情 / 爱情 / 李恩熙 / 韩语
 • 2019-05-23 标签: 文艺 爱情 韩国 青春 纯情 友情 2016 成长 温情 2016电影 亚洲电影 剧情
 • 燃烧 / 버닝 / 烧失乐园(港) / 燃烧烈爱(台)
 • 2018-05-16(戛纳电影节) / 2018-05-17(韩国) / 刘亚仁 / 史蒂文·元 / 全钟瑞 / 金秀京 / 崔承浩 / 玉子妍 / 尹大烈 / 潘慧罗 / 李仲玉 / 全贤秀 / 赵勇俊 / 文成根 / 张元亨 / 朴胜泰 / 李凤莲 / 裴珉廷 / 全锡灿 / 柳正浩 / 闵福基 / 李秀祯 / 车美京 / 赵英俊 / 李英锡 / 朴孝根 / 裴健植 / 韩国 / 李沧东 / 148分钟 / 燃烧 / 剧情 / 犯罪 / 悬疑 / 李沧东 Chang-dong Lee / Jungmi Oh / 村上春树 Haruki Murakami / 韩语
 • 2018-06-12 标签: 悬疑 韩国 剧情 电影 戛纳电影节 2018 刘亚仁 李沧东 村上春树 韩国电影
 • 看十分钟的时候就已经很喜欢。 (2 有用)
 • 海雾 / 해무 / 怒海沉沦(港) / Haemoo
 • 2014-08-13(韩国) / 金允石 / 朴有天 / 韩艺璃 / 刘承睦 / 金相浩 / 文成根 / 李熙俊 / 艺秀晶 / 尹承勋 / 金尚均 / 權炳吉 / 李东勇 / 趙德濟 / 英健 / 金益泰 / 许成泰 / 金英熊 / 赵庆淑 / 郑仁基 / 尹宰文 / 纪柱峰 / 金宝静 / 白仁权 / 韩国 / www.haemoo.co.kr / 沈成宝 / 111分钟(韩国) / 130分钟(美国) / 海雾 / 剧情 / 惊悚 / 沈成宝 Sung Bo Shim / 奉俊昊 Joon-ho Bong / 韩语
 • 2017-02-05 标签: 真实事件改编 暴力 韩国 犯罪 惊悚 人性 2014 剧情 爱情 悬疑
 • 隧道 / 터널 / 失控隧道(台) / 活埋35夜(港) [可播放]
 • 2016-08-10(韩国) / 河正宇 / 裴斗娜 / 吴达洙 / 郑锡勇 / 朴赫权 / 南志铉 / 申正根 / 赵贤哲 / 刘承睦 / 李哲民 / 朴镇宇 / 艺秀晶 / 陈善圭 / 李尚熙 / 金正洙 / 黄炳国 / 崔奎华 / 裴侑蓝 / 金宣敬 / 金海淑 / 尹敦善 / 姜信哲 / 杨志洙 / Jeong-il Ko / 杨凯凯 / 安贤彬 / 姜成哲 / 李文石 / 金昇勋 / 李东勇 / 朴庸 / 周锡泰 / 郑胜吉 / 徐贤宇 / 陈庸旭 / 韩成天 / 金成圭 / 金秀珍 / 韩国 / 金成勋 / 126分钟 / 隧道 / 剧情 / 金成勋 Seong-hun Kim / 韩语
 • 2017-01-24 标签: 社会 2016 剧情 韩国 灾难 政治 黑色幽默 温情
 • 鸣梁海战 / 명량 / 鸣梁 / 海战鸣梁 [可播放]
 • 2014-07-30(韩国) / 2014-12-12(中国大陆) / 崔岷植 / 柳承龙 / 赵震雄 / 晋久 / 李贞贤 / 权律 / 大谷亮平 / 李成俊 / 金明坤 / 鲁敏宇 / 金太勋 / 朴宝剑 / 高庚杓 / 李立宏 / 金元海 / 朴努植 / 权律 / 周锡泰 / 崔德门 / 赵福来 / 李海荣 / 李泰亨 / 李晟宇 / 李胜浚 / 崔昌均 / 金江日 / 韩国 / www.12vs330.co.kr / 金韩民 / 109分钟(中国大陆) / 128分钟(韩国) / 鸣梁海战 / 剧情 / 传记 / 动作 / 战争 / 全哲洪 Cheol-Hong Jeon / 金韩民 Han-min Kim / 韩语
 • 2016-09-09 标签: 历史 电影 金韩民 崔岷植 剧情 战争 韩国 柳承龙 韩国电影 2014
 • 暗杀 / 암살 / 复国者联盟(港) / 米拉波 [可播放]
 • 2015-07-22(韩国) / 2015-09-17(中国大陆) / 全智贤 / 李政宰 / 河正宇 / 吴达洙 / 赵震雄 / 李璟荣 / 崔德门 / 金义城 / 朴秉恩 / 陈庆 / 金海淑 / 曹承佑 / 河知元 / 禹尚全 / 金仁宇 / 郑基燮 / 金艺恩 / 郑灿菲 / 元贤俊 / 李言廷 / 金泰俊 / 金弘波 / 金正碧 / 沈熙燮 / 洪成德 / 郑仁谦 / 李焕 / 汤甄 / 许政度 / 韩国 / assassination.kr / 崔东勋 / 139分钟 / 暗杀 / 剧情 / 动作 / 历史 / 犯罪 / 崔东勋 Dong-hun Choi / 李基哲 Gi-cheol Lee / 韩语 / 英语 / 日语 / 粤语 / 汉语普通话 / 法语 / 韩国手语
 • 2015-11-27 标签: 犯罪 历史 动作 2015 战争 韩国 剧情 军事 悬疑
 • 我能说 / 아이 캔 스피크 / 花漾奶奶秀英文(台) / 不能说的故事…(港)
 • 2017-09-21(韩国) / 罗文姬 / 李帝勋 / 廉惠兰 / 朴哲民 / 李尚熙 / 李知勋 / 郑妍周 / 金素真 / 李东勇 / 孙成灿 / 赵莞基 / 金子英 / Choo Yeon-gyoo / 李至勋 / 金兰熙 / 孙淑子 / 李在仁 / 薛昌熙 / 禹志贤 / 李信成 / 成侑彬 / 郑元昌 / 韩国 / 金炫锡 / 119分钟 / 我能说 / 剧情 / 金炫锡 Hyeon-seok Kim / 韩语 / 英语
 • 2018-10-03 标签: 剧情 慰安妇 2017 韩国 历史 社会 温情 喜剧 感人
 • 我还蛮喜欢这种题材的。
 • 我亲爱的朋友们 / 디어 마이 프렌즈 / Dear My Friends [可播放]
 • 2016-05-13(韩国) / 高贤贞 / 赵寅成 / 金惠子 / 李光洙 / 金英玉 / 罗文姬 / 申久 / 尹汝贞 / 白恩敬 / 郭仁俊 / 金学善 / 边佑锡 / 申盛宇 / 严彩英 / 朴贵顺 / 金暻爱 / 郑义順 / 李廷九 / 李子恩 / 朱铉 / 白承道 / 高斗心 / 朴元淑 / 丹尼尔·海尼 / 高甫洁 / 池依秀 / 韩国 / program.interest.me/tvn/dearmyfriends / 洪忠灿 / 70分钟 / 我亲爱的朋友们 / 剧情 / 喜剧 / 卢熙京 Hee-Kyung Noh / 韩语
 • 2018-10-21 标签: 温情 亲情 韩剧 人生 友情 韩国 爱情 tvN 2016 剧情 电视剧
 • 小委托人 / 어린 의뢰인 / 小小委托人(台) / 孩子的自白
 • 2019-05-22(韩国) / 李东辉 / 柳善 / 高素熙 / 徐正妍 / 元贤俊 / 崔明彬 / 李柱原 / 李娜拉 / 郑浚远 / 李玄均 / 李智勋 / 李路云 / 李春 / 郑熙泰 / 고수희 / 姜智贤 / 韩国 / 张圭声 / 114分钟 / 小委托人 / 剧情 / 犯罪 / 闵敬恩 Kyung-eun Min / 韩语
 • 2019-11-15 标签: 真实事件改编 剧情 韩国 儿童家暴 法律 暴力 家庭 2019 犯罪
 • 我的大叔 / 나의 아저씨 / My Mister
 • 2018-03-21(韩国) / 李知恩 / 李善均 / 高斗心 / 宋清晨 / 张基龙 / 权娜拉 / 李智雅 / 朴浩山 / 金俊元 / 申久 / 全国焕 / 郑海钧 / 朴海俊 / 郑宰成 / 安承钧 / 郑英珠 / 金永敏 / 柳善英 / 吴娜拉 / 孙淑子 / 黄相庆 / 李英锡 / 金旻錫 / 李圭燮 / 洪仁 / 郑亨奭 / 朴修荣 / 徐尚沅 / 蔡东炫 / 韩国 / program.tving.com/tvn/mymister / 金元锡 / 70分钟 / 我的大叔 / 剧情 / 朴惠英 Hae Young Park / 韩语
 • 2018-05-17 标签: 社会 韩剧 韩国 治愈 人性 剧情 温情
 • 寄生虫 / 기생충 / 寄生上流(台) / 上流寄生族(港)
 • 2019-05-21(戛纳电影节) / 2019-05-30(韩国) / 宋康昊 / 李善均 / 赵汝贞 / 崔宇植 / 朴素丹 / 李静恩 / 张慧珍 / 郑知晓 / 朴明勋 / 朴叙俊 / 朴根祿 / 郑贤俊 / 朴孝新 / 安德烈亚斯·弗龙克 / 郑益汉 / 李东勇 / 李柱亨 / 林艺恩 / 韩国 / 奉俊昊 / 132分钟 / 寄生虫 / 剧情 / 喜剧 / 奉俊昊 Joon-ho Bong / 韩进元 Jin-won Han / 韩语 / 英语
 • 2019-08-08 标签: 戛纳 剧情 社会 电影 黑色幽默 韩国 2019 金棕榈 犯罪
 • 铁雨 / 강철비 / 钢铁雨 / Steel Rain
 • 2017-12-14(韩国) / 郑雨盛 / 郭度沅 / 金甲洙 / 金义城 / 李璟荣 / 赵宇镇 / 郑元中 / 张铉诚 / 金明坤 / 朴恩惠 / 朴善英 / 元真儿 / 李润健 / 金亨宗 / 金芝荷 / 罗光旭 / 玄奉植 / 金基贤 / 金泰汉 / 克里斯汀·达尔顿 / 安德烈亚斯·弗龙克 / 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特 / 陈阳旭 / 郑钟宇 / 乔恩林 / 延素金 / 白钟焕 / 李煌义 / 金永今 / 全英美 / 权韩率 / 高娜熙 / 金韩民 / 韩昌贤 / 成民秀 / 权范泽 / 郑美景 / 李芷媛 / 吴敏俊 / 瑞安·毛瑞尔 / 金永 / 崔贤钟 / 申载敏 / 金基政 / 李喜元 / 李时宇 / 朴尚赫 / 姜德重 / 朴珉熙 / 孙成灿 / 金重基 / 李在勇 / 韩汝云 / 罗恩·多纳基 / 崔圭换 / 李彩殷 / 韩国 / 杨宇硕 / 139分钟 / 铁雨 / 剧情 / 动作 / 杨宇硕 Woo-seok Yang / 韩语 / 汉语普通话 / 日语 / 英语
 • 2018-10-17 标签: 政治 电影 2017 动作 朝鲜 剧情 韩国 谍战 战争 特工
<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 46 47 后页>
无非

无非

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签