Sophie W看过的电影/林峰(7)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-7 / 7
 •    2013-07-23
  2011-09-28(中国大陆) / 李连杰 / 黄圣依 / 林峯 / 蔡卓妍 / 文章 / 姜武 / 杨千嬅 / 罗家英 / 郭羡妮 / 林雪 / 姜冰洁 / 郑保瑞 / 洪杰 / 汤盈盈 / 韩栋 / 邢思杰 / 王一楠 / 孔宋今 / 王林 / 中国大陆 / www.baishechuanshuo.com / 程小东 / 103分钟 / 白蛇传说 / 动作 / 爱情 / 奇幻 / 古装 / 张炭 Cheung Tan / 曾谨昌 Kan-Cheung Tsang / 汉语普通话 / 粤语
  标签: 李连杰 黄圣依 蔡卓妍 林峰 程小东
 •    2013-07-23
  2010-10-22 / 杨千嬅 / 林峯 / 葛民辉 / 毛舜筠 / 廖碧儿 / 徐子珊 / 朱璇 / 周秀娜 / 敖嘉年 / 刘以达 / 吴耀汉 / 麦玲玲 / 汤怡 / 中国香港 / 中国大陆 / 黄真真 / 99分钟 / 完美嫁衣 / 喜剧 / 爱情 / 郑丹瑞 Lawrence Cheng / 粤语 / 汉语普通话
  标签: 杨千嬅 林峯 香港电影 爱情 林峰
 • 翡翠明珠 [可播放]
     2013-07-23
  2010-08-13 / 林峯 / 蔡卓妍 / 王祖蓝 / 容祖儿 / 狄龙 / 恬妞 / 万梓良 / 林雪 / 刘以达 / 黄又南 / 乐瞳 / 许绍雄 / 贾晓晨 / 苟芸慧 / 陈美诗 / 汤怡 / 潘霜霜 / 邓梓峰 / 张致恒 / 关智斌 / 洪卓立 / 马赛 / 陆永 / 吴家乐 / 沈卓盈 / 龚嘉欣 / 艾尚真 / 中国香港 / 中国大陆 / 秦小珍 / 剧情 / 爱情 / 古装 / 何妙祺 Miu-Kei Ho / 陈庆嘉 Hing-Ka Chan / 粤语
  标签: 林峰 蔡卓妍 喜剧 香港电影
 •    2010-10-20
  2010-05-24(中国香港) / 林峯 / 杨怡 / 廖碧儿 / 马国明 / 罗乐林 / 陈芷菁 / 梁证嘉 / 夏竹欣 / 傅日伽 / 陈佩思 / 林秀怡 / 区霭玲 / 李天翔 / 盖世宝 / 叶凯茵 / 李亚男 / 陈爽 / 林子善 / 苟芸慧 / 沈卓盈 / 赵希洛 / 古明华 / 邓英敏 / 狄哲龙 / 姚兵 / 中国香港 / 40分钟 / 谈情说案 / 剧情 / 爱情 / 犯罪 / 悬疑 / 黄育德 / 梁敏华 Man-Wa Leung / 粤语
  标签: TVB 林峰 杨怡 马国明 廖碧儿
  超爱kings
 • 2007-04-09(中国香港) / 黄宗泽 / 李司棋 / 杨怡 / 林峯 / 蒙嘉慧 / 夏雨 / 关菊英 / 米雪 / 阮兆祥 / 方伊琪 / 王祖蓝 / 祝文君 / 钟嘉欣 / 林莉 / 萧徽勇 / 王秉熹 / 孙慧雪 / 周宝霖 / 陈琪 / 李思捷 / 陈豪 / 陈法拉 / 李彩宁 / 唐诗咏 / 元华 / 黎诺懿 / 江汉 / 李国麟 / 李成昌 / 周骢 / 叶凯茵 / 中国香港 / 40分钟 / 溏心风暴 / 剧情 / 爱情 / 张华标 Wa-Biu Cheung / 薛家华 Jiahua Xue / 粤语
  标签: 港剧 TVB 溏心风暴 林峰 陈豪 黄宗泽 钟嘉欣 蒙嘉慧
 • 2008-07-28(中国香港) / 夏雨 / 李司棋 / 陈豪 / 杨怡 / 林峯 / 李香琴 / 钟嘉欣 / 陈法拉 / 黎诺懿 / 阮兆祥 / 黄宗泽 / 徐子珊 / 关菊英 / 米雪 / 黎耀祥 / 黄智雯 / 萧徽勇 / 罗芷晴 / 李天翔 / 孙慧雪 / 叶凯茵 / 元华 / 周骢 / 中国香港 / 刘家豪 / 44分钟 / 溏心风暴2:家好月圆 / 剧情 / 张华标 Wa-Biu Cheung / 薛家华 Ka Wah Sit / 粤语
  标签: 港剧 TVB 林峰
 • 2004-11-15(中国香港) / 张家辉 / 林峯 / 郭羡妮 / 唐宁 / 陈敏之 / 连凯 / 梁咏琪 / 黄宗泽 / 钟丽淇 / 林映辉 / 郑世豪 / 李施嬅 / 王树熹 / 叶凯茵 / 孙季卿 / 邓梓峰 / 方伊琪 / 杨卓娜 / 中国香港 / 40分钟 / 天涯侠医 / 剧情 / 爱情 / 黄晓庄 Xiaozhuang Huang / 汉语普通话 / 粤语
  标签: 林峰 TVB 唐宁 张家辉 黄宗泽
  说真的很爱这部剧。唐宁和林峰这里最match
Sophie W

Sophie W

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签