LR看过的电影/张国荣(4)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-4 / 4
 • 金枝玉叶 / 金枝玉葉 / He's a Woman, She's a Man [可播放]
 • 1994-07-23(中国香港) / 袁咏仪 / 张国荣 / 刘嘉玲 / 陈小春 / 曾志伟 / 罗家英 / 林晓峰 / 郑丹瑞 / 张同祖 / 邓汉强 / 李浩林 / 张之亮 / 许愿 / Pete Spurrier / 李晓彤 / 中国香港 / 陈可辛 / 107分钟 / 金枝玉叶 / 喜剧 / 爱情 / 同性 / 阮世生 James Yuen / 陈可辛 Peter Chan / 李志毅 Chi-ngai Lee / 陈宝华 Ella Cha / 许愿 Clarence Hui / 许月珍 Jojo Hui Yuet-chun / 奚仲文 Chung-Man Hai / 张国荣 Leslie Cheung / 粤语
 • 2010-12-05 标签: 张国荣 陈可辛 袁咏仪
 • 异度空间 / 異度空間 / Yee do hung gaan / Inner Senses
 • 2002-03-28(中国香港) / 2005-03-25(中国大陆) / 张国荣 / 林嘉欣 / 李子雄 / 周嘉玲 / 徐少强 / 潘美琪 / 苏杏璇 / 利沙华 / 中国香港 / 罗志良 / 100 分钟 / 异度空间 / 剧情 / 恐怖 / 尔冬升 Tung-Shing Yee / 罗志良 Chi-Leung Law / 杨倩玲 Sin Ling Yeung / 粤语
 • 2007-09-01 标签: 恐怖 林嘉欣 张国荣
 • 阿飞正传 / 阿飛正傳 / Days of Being Wild [可播放]
 • 1990-12-15(中国香港) / 2018-06-25(中国大陆) / 张国荣 / 张曼玉 / 刘嘉玲 / 刘德华 / 张学友 / 潘迪华 / 梁朝伟 / Maritoni Fernandez / Tita Muñoz / 阿莉西亚·阿隆索 / 中国香港 / 王家卫 / 94分钟 / 阿飞正传 / 犯罪 / 剧情 / 爱情 / 王家卫 Kar Wai Wong / 粤语 / 汉语普通话 / 英语 / 菲律宾语 / 上海话
 • 2007-08-29 标签: 王家卫 张国荣 张曼玉 刘德华
 • 一直欠着结局 这么多年之后才给补上
 • 白发魔女传 / 白髮魔女傳 / 狼女 / The Bride with White Hair [可播放]
 • 1993-08-26(中国香港) / 张国荣 / 林青霞 / 吴镇宇 / 吕少玲 / 蓝洁瑛 / 罗乐林 / 鲍方 / 高雄 / 曾健明 / 袁卓凡 / 郑敬基 / 唐宁 / 中国香港 / 于仁泰 / 胡大为 / 89分钟 / 白发魔女传 / 动作 / 爱情 / 奇幻 / 冒险 / 武侠 / 古装 / 胡大为 David Wu / 于仁泰 Ronny Yu / 邓碧燕 Elsa Tang / 林纪陶 Kee-To Lam / 梁羽生 Yusheng Liang / 粤语
 • 2007-08-29 标签: 林青霞 张国荣 武侠
LR

LR

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签