チョちょ.♥看过的电影(346)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-30 / 346
 • 1958-11-04(苏联) / 鲍里斯·安德列耶夫 / Yevgeni Gurov / Yevgeni Bondarenko / 瓦莲京娜·弗拉基米罗娃 / Mikhail Romanov / Natalya Naum / 鲍里斯·里瓦诺夫 / Ivan Kozlovsky / 季娜伊达·基里延科 / 苏联 / 尤丽娅·索恩采娃 / USA: 95 分钟 / 海洋之诗 / 剧情 / Aleksandr Dovzhenko / 俄语
 • 1926-02-08 / 葛丽泰·嘉宝 / 马克·斯旺 / 阿瑟·埃蒙德·卡鲁维 / 格特鲁德·奥姆斯特德 / Lucien Littlefield / Lillian Leighton / 玛莎·马托克斯 / 塔利·马绍尔 / 爱德华·康奈利 / 多萝西·塞巴斯蒂安 / Lucy Beaumont / 里卡多·柯兹 / André Cheron / 美国 / 蒙塔·贝尔 / 87 分钟(20.7 fps) / 88 分钟(Turner library print) / 激流 / 剧情 / 爱情 / Dorothy Farnum / Katherine Hilliker / H·H· 考德威尔 H.H. Caldwell / Vicente Blasco Ibáñez / 英语
 • 2011-09-22
  1931-12-26 / 葛丽泰·嘉宝 / 拉蒙·诺瓦罗 / 莱昂纳尔·巴里摩尔 / Maude Turner Gordon / C·亨利·戈登 / Isabelle Keith / Anthony Jowitt / Lennox Pawle / Sarah Padden / 刘易斯·斯通 / 米哈伊尔·维萨罗夫 / 卡伦·莫利 / 玛塔·哈里 / 海伦·杰尔姆·埃迪 / Gordon De Main / 弗兰克·雷歇尔 / 罗伊·巴克罗夫特 / 布朗什·弗雷德里克 / William Bailey / 米沙·奥尔 / 哈利·考丁 / 塞茜尔·坎宁安 / 艾德蒙·布里斯 / 弗雷德里克·波顿 / Alec B. Francis / Reginald Barlow / 美国 / 乔治·菲兹莫里斯 / 89分钟 / 魔女玛塔 / 剧情 / 爱情 / 弗朗茨·舒伯特 Franz Schubert / 英语
 • 1980-07-05 / 波姬·小丝 / 克里斯托弗斯·阿特金斯 / 莱奥·麦凯恩 / Glenn Kohan / 美国 / 兰德尔·克莱泽 / 104 分钟 / 青春珊瑚岛 / 冒险 / 剧情 / 爱情 / Douglas Day Stewart / Henry De Vere Stacpoole / 英语
 • 2004-11-05(英国) / 娜塔莉·普莱斯 / 艾米莉·布朗特 / 帕迪·康斯戴恩 / 英国 / www.mysummeroflove.co.uk / 帕维乌·帕夫利科夫斯基 / 86分钟 / 夏日之恋 / 剧情 / 爱情 / 惊悚 / 同性 / 保罗·帕夫利克夫斯基 Pawel Pawlikowski / Michael Wynne / Helen Cross / 英语
 • Samson De Brier / 马乔里·卡梅伦 / Joan Whitney / 柯蒂斯·哈灵顿 / 阿娜伊斯·宁 / 肯尼思·安格 / Renate Druks / 美国 / 肯尼思·安格 / 38分钟 / 极乐大厦揭幕 / 短片 / 肯尼思·安格 Kenneth Anger / 英语
 • 1978-06-09 / Dagmar Bláhová / 伊日·门泽尔 / 耶里·柯达特 / Nina Popelíková / 博胡什·扎霍尔斯基 / 伊里·拉布斯 / Jana Synková / Katerina Burianová / Jitka Nováková / Jana Pracharová / 尼娜·蒂维斯科娃 / Miroslav Korínek / 弗拉迪米尔·赫拉巴内克 / 彼得·纳罗兹尼 / Daniela Pokorná / 伊特卡·采尔霍娃 / Stepán Kucera / Tereza Kucerová / Evelyna Steimarová / 捷克斯洛伐克 / 维拉·希蒂洛娃 / Argentina: 100 分钟 / 禁果游戏 / 喜剧 / 剧情 / 维拉·希蒂洛娃 Věra Chytilová / Kristina Vlachová / 捷克语
 • 1967-11-24 / 玛格达·瓦沙里奥娃 / 约瑟夫·克姆尔 / Nada Hejna / 雅罗斯拉夫·毛奇卡 / 弗兰蒂泽克·维莱基 / Zdenek Rehor / Otto Sevcík / 马丁·鲁热克 / Marie Tomásová / Václav Sloup / Ladislav Trojan / Gabriela Vránová / Karolina Slunécková / Harry Studt / 克劳斯-彼得·蒂勒 / 兹德涅克·斯捷潘内克 / 伊万·帕卢赫 / 扬·波汉 / Karla Chadimová / Antonie Hegerlíková / Vlastimil Harapes / Antonín Hardt / Michal Kozuch / Zdenek Kutil / 彼得·科斯特卡 / 奥托·拉茨科维奇 / Zdenek Kryzánek / 帕维尔·兰多夫斯基 / 弗拉迪米尔·门西克 / Pavla Polaskova / 捷克斯洛伐克 / 法兰提塞·维拉席 / 162 分钟 / 乱世英豪 / 剧情 / 历史 / 爱情 / Frantisek Pavlicek / Frantisek Vlácil / Vladislav Vancura / 捷克语
 • 季纳伊达·沙尔科 / Yuri Kayurov / Lidiya Dranovskaya / 苏联 / 琪拉·穆拉托娃 / 89分钟 / 漫长的告别 / 剧情 / 娜塔莉雅·梁赞彩娃 Natalya Ryazantseva / 俄语 / 英语
 • 2005-02-10(匈牙利) / Marcell Nagy / Béla Dóra / Áron Dimény / Zsolt Dér / András M. Kecskés / Tibor Mertz / Péter Vida / Endre Harkányi / Gábor Nyiri / Béla Spindler / 阿伦·奥泽 / Anita Tóth / Éva Vándor / József Lukács / István Uri / 米克洛什·B·塞凯伊 / Zoltán Varga / Károly Nemcsák / Gábor Máté / Ádám Rajhona / András Salamon / 朱迪特·谢尔 / Béla Paudits / Pál Oberfrank / Péter Vallai / 约泽夫·斯扎瓦斯 / Attila Beszterczey / Zoltán Barabás Kis / Dávid Szanitter / József Jámbor / 马泰·豪曼 / Adrien Táncos / Sándor ifj. Kõmíves / 伊尔迪科·托特 / László ifj. Jászai / Gáspár Mesés / Krisztián Kolovratnik / László Kövesdi / Péter Szokolai / Attila Dolmány / Géza Schramek / Lajos Kulcsár / István Mészáros / 桑德尔·泽绍特 / 亚诺什·巴恩 / Zoltán Dózsa / Ernõ Fekete / Miklós Benedek / Tamás Dunai / Gábor Ferenczi / 彼得·豪曼 / József Gyabronka / Sándor Halmágyi / 安东尼·塞尔纳 / Mari Csomós / 丹尼尔·克雷格 / Andor Lukáts / 奥丝·图思 / 马尔塔·巴科 / György Bõsze / Krisztina Bíró / Zoltán Bezerédy / Géza Balkay / György Barkó / László Baranyi / István Göz / György Gazsó / Ildikó Kishonti / Olga Koós / Ferenc Lengyel / Attila Magyar / 考蒂·拉扎尔 / 皮洛斯卡·莫尔纳 / 若尔特·拉斯洛 / Judit Meszléry / László Méhes / Vilmos Kun / Gergely Kocsis / Csaba Gieler / József Kelemen / Jenõ Kiss / 瓦勒腊坎尼斯切斯席夫 / István Komlós / 洛约什·科瓦奇 / Zsolt Kovács / László Joó / Andrea Ladányi / György Hunyadkürthy / Ágnes Olasz / 匈牙利 / 德国 / 英国 / 拉乔斯·科泰 / 140分钟 / 134分钟(多伦多电影节) / 命运无常 / 剧情 / 战争 / 伊姆雷·凯尔泰斯 Imre Kertész / 匈牙利语 / 英语 / 德语 / 依地语 / 希伯来语 / 波兰语
 • 2011-09-22
  1992-08-03(美国) / 克林特·伊斯特伍德 / 吉恩·哈克曼 / 摩根·弗里曼 / 理查德·哈里斯 / 杰姆·沃尔福特 / 绍尔·鲁宾内克 / 弗兰西丝·费舍 / 安娜·莱文 / 大卫·木西 / 罗伯·坎贝尔 / 安东尼·詹姆斯 / 塔拉·弗莱德里克 / 贝弗利·埃略特 / 莉萨·雷波-马特尔 / 乔西·史密斯 / 罗伯·坎贝尔 / 美国 / 克林特·伊斯特伍德 / 131分钟 / 不可饶恕 / 剧情 / 西部 / 大卫·韦伯·皮普尔斯 David Webb Peoples / 英语
 • 2009-08-30(英国) / 汤姆·哈迪 / 夏洛特·莱利 / 安德鲁·林肯 / 莎拉·兰卡夏尔 / 伯恩·戈曼 / 罗莎琳德·霍尔斯特德 / 瑞贝卡·奈特 / 安德鲁·郝雷 / Molly Howe / 杰克·奥康奈尔 / Shaughan Seymour / 汤姆·佩恩 / Sia Berkeley / 凯文·麦克纳利 / 英国 / 科奇·吉尔佐 / 142分钟(电视电影) / 呼啸山庄 / 剧情 / 爱情 / 英语
 • 2011-09-22
  2011-05-16(戛纳电影节) / 2011-05-27(美国部分上映) / 布拉德·皮特 / 西恩·潘 / 杰西卡·查斯坦 / 亨特·麦奎肯 / 拉勒米·艾普勒 / 泰伊·谢里丹 / 费奥纳·肖 / 威尔·华莱士 / 科尔·科伯恩 / 杰克逊·赫斯特 / 克里斯塔尔·曼特孔 / 艾琳·贝达 / 卡瑞·玛切特 / 乔安娜·高茵 / 金伯利·惠伦 / Jennifer Sipes / 达利普·辛格 / 布雷登·惠森亨特 / 美国 / www.twowaysthroughlife.com/ / 泰伦斯·马力克 / 139分钟 / 189分钟(蓝光版) / 生命之树 / 剧情 / 奇幻 / 家庭 / 泰伦斯·马力克 Terrence Malick / 英语
 • 2011-09-22
  2011-02-13(柏林电影节) / 2011-02-24(德国) / 雷吉娜·阿德文托 / 玛洛·艾劳多 / 露特·阿马兰特 / 豪尔赫·普埃尔塔 / 皮娜·鲍什 / 赖纳·贝尔 / 安德烈·别列津 / 达米亚诺·奥塔维奥·比吉 / 贝内迪克特·比耶 / 阿莱斯·库切克 / 克莱芒蒂娜·德吕伊 / 约瑟芬·安·恩迪科特 / 卢茨·弗尔斯特 / 巴勃罗·阿朗·希梅诺 / 梅希特希尔德·格罗斯曼 / 德国 / 法国 / 英国 / www.pina-film.de / 维姆·文德斯 / 103分钟 / 皮娜 / 纪录片 / 歌舞 / 维姆·文德斯 Wim Wenders / 德语 / 法语 / 英语 / 西班牙语 / 意大利语 / 韩语 / 克罗地亚语 / 葡萄牙语 / 俄语
 • 1990-11-14(法国) / 提摩西·道尔顿 / 瓦莱丽亚·戈利诺 / 斯特凡纳·弗雷斯 / 鲁吉·伯诺斯 / 萨莎·达尔文 / 英国 / 奥地利 / 法国 / 意大利 / 阿塞尔·科蒂 / 138分钟 / 禁宫情妓 / 冒险 / 剧情 / 历史 / 爱情 / 战争 / Axel Corti / 丹尼尔·维加 Daniel Vigne / 弗雷德里克·拉菲尔 Frederic Raphael / 法语 / 英语
 • 1975-09-24 / 亚历山德拉·斯图尔特 / 乔·达里桑德罗 / 凯瑟琳·哈里森 / 特蕾泽·吉泽 / 法国 / 西德 / 路易·马勒 / 100 分钟 / 95 分钟 / 黑月亮 / 奇幻 / 科幻 / 路易·马勒 Louis Malle / Joyce Buñuel / 英语 / 法语
 • 2009-09-05(威尼斯电影节) / 2010-05-22(日本) / 桃生亚希子 / 中村优子 / 冢本晋也 / 不二稿京 / 日本 / 冢本晋也 / 71分钟 / 铁男3:子弹人 / 动作 / 科幻 / 冢本晋也 Shinya Tsukamoto / 英语
 • 1977-08-12 / 索菲娅·罗兰 / 马塞洛·马斯楚安尼 / 约翰·沃侬 / 弗朗索瓦丝·贝德 / 娅丽山德拉·墨索里尼 / 意大利 / 加拿大 / 埃托尔·斯科拉 / 106分钟 / 特殊的一天 / 剧情 / 爱情 / 战争 / Maurizio Costanzo / Ruggero Maccari / 埃托尔·斯科拉 Ettore Scola / 意大利语
 • 1999-02-17(柏林电影节) / 1999-06-04(德国) / 孔拜·塞贡多 / 埃利亚季斯·奥乔亚 / 莱·库德 / 皮欧·雷瓦 / 德国 / 美国 / 英国 / 法国 / 古巴 / 维姆·文德斯 / 105分钟 / 乐士浮生录 / 纪录片 / 音乐 / Wim Wenders / 英语 / 西班牙语
 • 2011-09-22
  2011-03-11 / 迈克尔·法斯宾德 / 米娅·华希科沃斯卡 / 杰米·贝尔 / 莎莉·霍金斯 / 克雷格·罗伯兹 / 朱迪·丹奇 / 阿梅利亚·克拉克森 / 萝西·凯弗利洛 / Romy Settbon Moore / 荷丽黛·格兰杰 / 艾米丽·海格 / 瓦伦蒂娜·切尔维 / 塔姆金·莫钦特 / Mark Tristan Eccles / 哈里·劳埃德 / 简妮·怀森纳 / 西蒙·迈克伯尼 / 索菲娅·沃德 / Su Elliot / Ben Roberts / Sally Reeve / 约瑟夫·克洛斯卡 / 英国 / 凯瑞·福永 / 120分钟 / 简爱 / 剧情 / 爱情 / 夏洛蒂·勃朗特 Charlotte Brontë / 莫拉·巴芙妮 Moira Buffini / 英语
 • 1964-03-16 / 玛琳·黛德丽 / 亨利·加尔辛 / Christian Duvaleix / 雷蒙·比西埃尔 / 多米妮克·波斯凯罗 / 格雷瓜尔·阿斯兰 / 奥黛丽·赫本 / 梅尔·费勒 / 诺埃尔·考沃德 / 弗兰克·辛纳特拉 / 托尼·柯蒂斯 / 威廉·霍尔登 / 美国 / 理查德·奎因 / 110 分钟 / 巴黎假期 / 喜剧 / 爱情 / 陀思妥耶夫斯基 Fyodor Dostoyevsky / 乔治·阿克塞尔罗德 George Axelrod / Henri Jeanson / 英语
 • 2011-09-22
  1960-04-06 / 伯特·兰卡斯特 / 奥黛丽·赫本 / 丽莲·吉许 / 道格·麦克洛 / June Walker / 约瑟夫·怀斯曼 / 约翰·萨克松 / 卡洛斯·里瓦斯 / 美国 / 约翰·休斯顿 / 125分钟 / 121分钟(剪辑版) / 恩怨情天 / 剧情 / 爱情 / 西部 / Ben Maddow / 英语
 • 1951-06-26 / 亚历克·吉尼斯 / 斯坦利·霍洛威 / 希德·詹姆斯 / 阿尔菲·巴斯 / 奥黛丽·赫本 / 约翰·格雷格森 / 弗雷德·格里菲思 / Arthur Hambling / Christopher Hewett / Archie Duncan / 梅雷迪思·爱德华兹 / Charles Lamb / 吉布·麦克劳克林 / 安德烈亚斯·马兰德里诺斯 / 穆特里·凯尔索尔 / 尼尔·威尔森 / 西德尼·塔夫勒 / Michael Trubshawe / 弗雷德里克·派珀 / 克莱夫·莫顿 / Arthur Mullard / Marie Ney / Patric Doonan / David Davies / William Fox / 戴斯蒙德·莱维林 / 理查德·沃迪斯 / John Warwick / 伊迪·马丁 / Tony Quinn / 彼得·布尔 / Jacques B. Brunius / 罗伯特·肖 / Paul Demel / 理查德·戴维斯 / Frank Forsyth / Marjorie Fielding / Marie Burke / 西里尔·张伯伦 / 帕特里克·巴尔 / 罗纳德·亚当 / 英国 / 查尔斯·克莱顿 / UK: 81 分钟 / 拉凡德山的暴徒 / 喜剧 / 犯罪 / T.E.B. Clarke / 英语 / 法语 / 葡萄牙语
 • 1957-06-30 / 加里·库珀 / 奥黛丽·赫本 / 莫里斯·舍瓦利耶 / 约翰·麦盖沃 / 范都德 / 莱丝·伯丁 / Olga Valéry / 埃尔加·安德森 / Jack Ary / 保罗·博尼法 / 夏尔·布约 / 弗朗索瓦·布里昂 / 居伊·德洛姆 / 路易斯·乔丹 / 夏尔·勒蒙捷 / 奥德丽·朗 / 克里斯蒂安·吕德 / Léo Marjane / 穆斯塔什 / 贝尔纳·米松 / Mylos / 让·奥泽纳 / Minerva Pious / 玛塞勒·普兰斯 / 雅克·普雷布瓦 / 贝蒂·施奈德 / 西尔万 / 亚历山大·特劳纳 / 弗朗茨·沃克斯曼 / 奥德丽·扬 / 美国 / 比利·怀德 / 130 分钟 / Spain: 125 分钟(cut version) / 黄昏之恋 / 喜剧 / 爱情 / 剧情 / 比利·怀德 Billy Wilder / I·A·L·戴蒙德 I.A.L. Diamond / Claude Anet / 英语 / 法语
 • 2011-09-22
  1959-06-18 / 奥黛丽·赫本 / 彼得·芬奇 / 伊迪斯·伊万斯 / 莱昂内尔·杰弗里斯 / 科琳·杜赫斯特 / Patricia Bosworth / 鲁斯·怀特 / 比阿特丽斯·斯特雷特 / 米尔德丽德·丹诺克 / 迪恩·贾格尔 / 佩吉·阿什克罗福特 / 美国 / 弗雷德·金尼曼 / 149 分钟 / 修女传 / 剧情 / Robert Anderson / 英语
 • 1961-12-19 / 奥黛丽·赫本 / 雪莉·麦克雷恩 / 詹姆斯·加纳 / 米利亚姆·霍普金斯 / 费伊·贝恩特 / 维罗尼卡·卡维特 / 美美·吉布森 / Ed Prentiss / Florence MacMichael / 威廉·米姆斯 / 霍普·萨默斯 / 哈罗德·米勒 / Sally Brophy / Karen Balkin / 美国 / 威廉·惠勒 / 108分钟 / 双姝怨 / 剧情 / 同性 / 莉莲·海尔曼 Lillian Hellman / 约翰·迈克尔·海耶斯 John Michael Hayes / 英语
 • 1963-12-05 / 加里·格兰特 / 奥黛丽·赫本 / 沃尔特·马修 / 詹姆斯·柯本 / 乔治·肯尼迪 / Ned Glass / 雅克·马兰 / 保罗·博尼法 / 美国 / 斯坦利·多南 / 113 分钟 / 谜中谜 / 喜剧 / 悬疑 / 爱情 / 惊悚 / Peter Stone / 英语 / 法语 / 德语 / 意大利语
 • 1967-04-27 / 奥黛丽·赫本 / 阿尔伯特·芬尼 / 伊莲诺·布罗 / 杰奎琳·比塞特 / 朱迪·康韦尔 / 奥尔加.乔治斯 - 皮科 / 乔治·德克里埃 / 威廉·丹尼尔斯 / 娜迪亚·格雷 / Mario Verdon / 英国 / 斯坦利·多南 / 111 分钟 / 丽人行 / 剧情 / 喜剧 / 爱情 / Frederic Raphael / 英语 / 法语
 • 1966-07-13 / 奥黛丽·赫本 / 彼得·奥图尔 / 埃里·瓦拉赫 / 休·格里夫斯 / 查尔斯·博耶 / 美国 / 威廉·惠勒 / 123 分钟 / 偷龙转凤 / 喜剧 / 犯罪 / 爱情 / Harry Kurnitz / 英语
 • 2001-02-20 / 詹妮弗·洛芙·休伊特 / 埃米·罗森 / 弗兰西丝·费舍 / 希娜·柯福德 / 塔玛拉·霍普 / Danielle Godin / 艾瑞克·麦柯马克 / 亚当·麦克唐纳 / 约翰·桑福德·穆尔 / 丹尼·帕皮诺 / Lenie Scoffié / 保罗·斯图尔特 / 理查德·朱特拉斯 / 皮特·吉勒斯 / Maureen Garrett / 马克·卡马乔 / 盖布瑞·马赫特 / 奥伯特·帕拉斯西奥 / 巴里·朱利安 / 萨拉·海蓝德 / 斯蒂夫·亚当斯 / 凯尔·杜拉 / 多萝蒂·贝里曼 / 迈克尔·J·伯格 / 琼·科普兰 / 托尼·卡拉布雷塔 / Terence Bowman / 瓦拉斯塔·瓦拉纳 / 美国 / 史蒂夫·罗布曼 / 133分钟 / 奥黛丽·赫本的故事 / 剧情 / 传记 / Marsha Norman / 英语
<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11 12 后页>
チョちょ.♥

チョちょ.♥

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签