Kiwi看过的电影/陈英雄(2)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-2 / 2
 •    2016-07-11
  1995-09-27(法国) / 梁朝伟 / 黎文禄 / 陈女燕溪 / 阮如琼 / 阮煌福 / 黎俊英 / 朱兴 / 明德 / 阮雪银 / 段越河 / 莫干 / 黎公俊英 / 郑盛 / 阮廷诗 / 越南 / 法国 / 中国香港 / 陈英雄 / 123 分钟(美国) / 三轮车夫 / 犯罪 / 剧情 / 陈英雄 Anh Hung Tran / 越南语
  标签: 陈英雄 1995
  油漆那段拍得像玩当代艺术的小影片,有几个地方都好晃眼啊,三天断断续续看完的,(不应该这样,所以这种断片情绪也不知道是什么?
 •    2016-07-17
  1993-06-08 / 陈女燕溪 / 如琼 / 张氏禄 / 基奥·索万纳文 / Anh Hoa Nguyen / Hoa Hoi Vuong / Ngoc Trung Tran / Vantha Talisman / Van Oanh Nguyen / Gerard Neth / Nhat Do / Thi Hai Vo / Thi Thanh Tra Nguyen / Lam Huy Bui / Xuan Thu Nguyen / Van Chung Le / Tho Phuong / Long Chau / Thi Van Khanh Truong / Hông Hanh Luguern / Ba Hang Phan / 越南 / 法国 / 陈英雄 / 104 分钟 / 青木瓜之味 / 剧情 / 音乐 / 爱情 / 陈英雄 Anh Hung Tran / 越南语
  标签: 陈英雄
Kiwi

Kiwi

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签