粘土啊空气啊想看的电影(2868)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-15 / 2868
 • ****
 • 美国 / 安迪·沃霍尔 / USA: 1100 分钟(original running time) / Andy Warhol / 英语
 • 2019-06-03
 • 我的ID是江南美人 / 내 아이디는 강남미인 / My ID is Gangnam Beauty / 내 ID는 강남미인
 • 2018-07-27(韩国) / 林秀香 / 车银优 / 赵宇丽 / 郭东延 / 朴成根 / 朴珠美 / 金志珉 / 李太善 / 郑明训 / 禹贤 / 金善华 / 敏度希 / 朴宥娜 / 郑承惠 / 郑惠莲 / 金度言 / 金恩洙 / 吴熙俊 / 柳起山 / 裴多彬 / 李艺琳 / 白秀敏 / 崔胜元 / 徐智蕙 / 池相赫 / 张浚浩 / 李英爱 / 朴敏智 / 申准燮 / 全敏书 / 全镇基 / 朴恩荣 / 安尚泰 / 严弘吉 / 朴贵顺 / 崔成范 / 孙荣顺 / 文宇振 / 金基秀 / 尹宝拉 / 车甫成 / Yong-il Moon / 徐正权 / 函勝敏 / 李彩京 / 韩国 / tv.jtbc.joins.com/beauty / 崔成范 / 60分钟 / 我的ID是江南美人 / 剧情 / 爱情 / 崔秀英 Soo-yeong Choi / 淇萌琪(原作) / 韩语
 • 2019-02-12
 • 春夜 / 봄밤 / One Spring Night
 • 2019-05-22(韩国) / 韩智敏 / 丁海寅 / 金俊翰 / 李尚熙 / 周敏京 / 吉海妍 / 李茂生 / 吴万锡 / 金正英 / 徐正妍 / 李昌勋 / 金昌完 / 任贤秀 / 河以安 / 韩国 / www.imbc.com/broad/tv/drama/onespringnight/index.html / 安畔锡 / 35分钟 / 春夜 / 剧情 / 爱情 / 金恩 김은 / 韩语
 • 2019-06-06
 • Live / 살다 / 라이브 / 新扎散仔(港)
 • 2018-03-10(韩国) / 郑有美 / 李光洙 / 裴晟祐 / 成东日 / 裴宗玉 / 张铉诚 / 李时言 / 申东旭 / 白承道 / 李顺载 / 金太勋 / 李淳元 / 赵莞基 / 李乌 / 吴韩杰 / 朴韩率 / 成民秀 / 朴贊佑 / 南文哲 / 朴智一 / 高敏诗 / 李宰宇 / Yong-il Moon / 李周英 / 刘洙彬 / 金健宇 / 金正洙 / 洪京 / 全汝彬 / 全锡浩 / 金宗勋 / 陈贤光 / 朴健洛 / 李东勇 / 韩国 / program.tving.com/tvn/tvnlive / 金奎泰 / 70分钟 / Live / 剧情 / 犯罪 / 卢熙京 Hee-Kyung Noh / 韩语
 • 2019-03-21
 • 王国 第一季 / 킹덤 Season 1 / 李尸朝鲜(港/台) / Kingdom
 • 2019-01-25(韩国) / 朱智勋 / 裴斗娜 / 柳承龙 / 金相浩 / 周锡泰 / 许峻豪 / 金成圭 / 全锡浩 / 金惠濬 / 郑锡元 / 陈善圭 / 秋宪晔 / 权范泽 / 金贤彬 / 朱光弦 / 杨志洙 / 金泰律 / 美国 / 韩国 / 金成勋 / 王国 / 55分钟 / 王国 / 剧情 / 动作 / 惊悚 / 金恩熙 Eun-hee Kim / 韩语
 • 2019-01-26
 • 未生 / 미생 / Misaeng / Incomplete Life
 • 2014-10-17(韩国) / 任时完 / 李星民 / 姜素拉 / 姜河那 / 卞约汉 / 金大明 / 申恩廷 / 朴海俊 / 李璟荣 / 尹仲勋 / 崔奎华 / 金熙元 / 全锡浩 / 太仁镐 / 金钟寿 / 孙钟学 / 成秉淑 / 吴闵硕 / 金浩昌 / 宋英奎 / 金元海 / 朴秀妍 / 李俊赫 / 许栋元 / 金正洙 / 郑熙泰 / 郑东奎 / 柳泰浩 / 郭仁俊 / 吳允紅 / 徐胤雅 / 金艺俊 / 丁世亨 / 孟奉鶴 / 朴振修 / 赵贤植 / 严志满 / 李贞敏 / 李时媛 / 崔英 / 南明烈 / 宋英才 / 洪熙源 / 车顺裴 / 张赫镇 / 吴政世 / 朴努植 / 刘在明 / 郑秀英 / 黄锡晶 / 崔载雄 / 李成俊 / 韩国 / program.interest.me/tvn/misaeng/ / 金元锡 / 70分钟 / 未生 / 剧情 / 郑有贞 / 尹胎镐 Tae-Ho Yoon / 韩语
 • 2019-01-05
 • 阳光姐妹淘 / 써니 / 阳光姊妹淘(港) / 桑尼
 • 2011-05-04(韩国) / 沈恩京 / 闵孝琳 / 姜素拉 / 南宝拉 / 陈熙京 / 金时厚 / 柳好贞 / 朴真珠 / 金甫美 / 千禹熙 / 李璟荣 / 高俊 / 荷承里 / 金元海 / 楊朱虎 / 柳惠琳 / 朴赫民 / 高水熙 / 高素熙 / 金叡园 / 洪真熙 / 崔秀林 / 金玺碧 / 杨喜京 / 李俊赫 / 金宣敬 / 成志娄 / 金惠玉 / 韩国 / 姜炯哲 / 124分钟 / 135分钟(导演剪辑版) / 阳光姐妹淘 / 剧情 / 喜剧 / 姜炯哲 Hyeong-Cheol Kang / 李炳宪 Byeong-Heon Lee / 韩语
 • 2018-05-23
 • 黄海 / 황해 / 追击者2之黄海杀机(港) / 黄海追缉(台)
 • 2010-12-22(韩国) / 河正宇 / 金允石 / 郑满植 / 李哲民 / 李艾 / 朴秉恩 / 尹炳熙 / 杨基元 / 李由美 / 廉东宪 / 孙康国 / 徐东锡 / 姜贤重 / 赵河硕 / 赵在允 / 赵成夏 / 方惠英 / 郭度沅 / 李熙俊 / 林艺媛 / 卓成恩 / 韩国 / 美国 / 香港 / 罗泓轸 / 157分钟(韩国) / 141分钟(导演剪辑版) / 黄海 / 剧情 / 动作 / 犯罪 / 罗泓轸 Hong-jin Na / 韩语 / 汉语普通话
 • 2018-05-23
 • 燃烧 / 버닝 / 烧失乐园(港) / 燃烧烈爱(台)
 • 2018-05-16(戛纳电影节) / 2018-05-17(韩国) / 刘亚仁 / 史蒂文·元 / 全钟瑞 / 金秀京 / 崔承浩 / 玉子妍 / 尹大烈 / 潘慧罗 / 全贤秀 / 赵勇俊 / 文成根 / 张元亨 / 朴胜泰 / 李凤莲 / 裴珉廷 / 全锡灿 / 柳正浩 / 闵福基 / 李秀祯 / 车美京 / 赵英俊 / 李英锡 / 朴孝根 / 裴健植 / 韩国 / 李沧东 / 148分钟 / 燃烧 / 剧情 / 悬疑 / 李沧东 Chang-dong Lee / Jungmi Oh / 村上春树 Haruki Murakami / 韩语
 • 2018-05-18
 • 哭声 / 곡성 / 哭城 / 谷城
 • 2016-05-11(韩国) / 2016-05-18(戛纳电影节) / 郭度沅 / 黄政民 / 千禹熙 / 国村隼 / 金基天 / 黄锡晶 / 李龙女 / 金焕熙 / 许真 / 郑道元 / 朴采益 / 孙康国 / 文昌吉 / 朴成妍 / 郑米楠 / 金松日 / 全裴修 / 李仁喆 / 张素妍 / 金度允 / 柳承龙 / 韩国 / www.thewailing-movie.com / 罗泓轸 / 156分钟 / 哭声 / 剧情 / 悬疑 / 恐怖 / 罗泓轸 Hong-jin Na / 韩语 / 日语
 • 2018-02-27
 • 审判 / 심판 / Simpan / 审判
 • 1999(韩国) / 纪柱峰 / Sun-mi Myeong / 明智妍 / 韩国 / 朴赞郁 / 26分钟 / 审判 / 短片 / 剧情 / 朴赞郁 Chan-wook Park / 韩语
 • 2017-12-31
 • 素媛 / 소원 / 许愿 / 希望:为爱重生(台)
 • 2013-10-02(韩国) / 薛耿求 / 严志媛 / 李来 / 金海淑 / 金相浩 / 罗美兰 / 杨真诚 / 宋英奎 / 郑敏圣 / 权泰元 / 徐贤宇 / 赵福来 / 韩国 / www.wish-movie.kr / 李濬益 / 123分钟 / 素媛 / 剧情 / 金智慧 Ji-hye Kim / 赵重勋 Joong-Hoon Jo / 韩语
 • 2017-11-14
 • 饭 / めし / Meshi / Repast
 • 1951-11-23 / 原节子 / 上原谦 / 小林桂树 / 岛崎雪子 / 杉叶子 / 杉村春子 / 泷花久子 / 大泉滉 / 进藤英太郎 / 出云八重子 / 水谷八重子 / 二本柳宽 / 山村聪 / 浦边粂子 / 音羽久米子 / 花井兰子 / 长冈辉子 / 谷间小百合 / 中北千枝子 / 风见章子 / 田中春男 / 日本 / 成濑巳喜男 / 97 分钟 / 饭 / 剧情 / 井手俊郎 / 田中澄江 Sumie Tanaka / 川端康成 Yasunari Kawabata / 林芙美子 Fumiko Hayashi / 日语
 • 2017-08-19
 • 思悼 / 사도 / 思悼:八日的记忆 / 逆伦王朝(台) [可播放]
 • 2015-09-16(韩国) / 宋康昊 / 刘亚仁 / 文根英 / 金海淑 / 朴元尚 / 全慧珍 / 陈智熙 / 朴素丹 / 徐睿知 / 苏志燮 / 崔民哲 / 金惠仁 / 权范泽 / 郑海钧 / 孙德基 / 申秀妍 / 李孝制 / 车顺裴 / 严智星 / 安正宇 / 韩国 / 李濬益 / 125分钟 / 思悼 / 剧情 / 传记 / 历史 / 曹喆铉 Cheol-Hyeon Jo / 吴胜贤 / 韩语
 • 2015-12-27
<前页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 191 192 后页>
粘土啊空气啊

粘土啊空气啊

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序