abaczan看过的电影/二战(1)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-1 / 1
  • 仁慈之心 / Życie za życie / 狂奔岁月 / Zycie za zycie
  • 爱德华·曾塔拉 / 克里斯托弗·沃尔兹 / 阿图尔·巴奇斯 / 扬·派塞克 / 安杰伊·皮耶钦斯基 / Andrzej Szczepkowski / 杰基·斯图尔 / 弗朗齐歇克·皮耶奇卡 / Jan Pietrzak / Grazyna Strachota / Jerzy Slonka / Daria Trafankowska / Markus Vogelbacher / 艾娃·维斯涅夫斯卡 / Krzysztof Zaleski / 亚历山德拉·康涅兹娜 / Jerzy Przybylski / Wlodzimierz Musial / Zbigniew Moskal / 约阿希姆·克罗尔 / 马里安·杰奇茨 / 亨里克·比斯塔 / 塔德乌什·布拉德基 / Mieczyslaw Hryniewicz / 理夏德·科蒂希 / 阿格涅兹卡·克鲁科沃娜 / Asja Lamtiugina / Krzysztof Kowalewski / 彼得·科兹沃夫斯基 / Gustaw Lutkiewicz / Wit Dziki / 波兰 / 德国 / 克日什托夫·扎努西 / 90分钟 / 仁慈之心 / 剧情 / 传记 / Jan Józef Szczepanski / Krzysztof Zanussi / 波兰语
  • 2013-04-19 标签: 二战 波兰
abaczan

abaczan

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序