Jin看过的电影/黑帮(1)

按时间排序·按评价排序·按标题排序
1-1 / 1
  • 艋舺 / Báng-kah / Meng Xia [可播放]
  • 2010-02-05 / 赵又廷 / 阮经天 / 凤小岳 / 黄镫辉 / 陈汉典 / 柯佳嬿 / 马如龙 / 蔡昌宪 / 钮承泽 / 席曼宁 / 陈竹昇 / 陆弈静 / 林秀玲 / 王识贤 / 喻虹渊 / 唐国忠 / 邢峰 / 中国台湾 / www.mongathemovie.com / 钮承泽 / 140 分钟 / 剧情 / 动作 / 犯罪 / 钮承泽 Doze Niu / 曾莉婷 Tseng Li-ting / 闽南语 / 汉语普通话
  • 2010-08-29 标签: 黑帮 犯罪 成长
  • 很好的劇情給了不好的演員.
Jin

Jin

豆瓣主页

看过的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序