yohoooooo小熊想看的电影/WernerHerzog(2)

按时间排序·按评分排序·按标题排序
1-2 / 2
  • 2012-12-28
    2005-08-12 / 沃纳·赫尔佐格 / 提摩西·崔德威 / 美国 / 沃纳·赫尔佐格 / USA: 103 分钟 / 灰熊人 / 纪录片 / 传记 / Werner Herzog / 英语
    标签: WernerHerzog
  • 2012-04-14
    2011-09-08(多伦多电影节) / 2011-11-11(美国) / 沃纳·赫尔佐格 / 美国 / 英国 / 德国 / 沃纳·赫尔佐格 / 108分钟 / 凝视深渊 / 纪录片 / 沃纳·赫尔佐格 Werner Herzog / 英语
    标签: WernerHerzog Documentary 纪录片
yohoooooo小熊

yohoooooo小熊

豆瓣主页

想看的标签  · · · · · ·

按标签量排序·按首字母排序
>展开全部标签