Jessa Zarubica

  • 星座: 狮子座
  • 出生日期: 1987-08-09
  • 出生地: 美国,加利福尼亚,圣莫尼卡
  • 职业: 演员 / 导演 / 编剧
  • 更多外文名: Jessa Tiana Zarubica (本名) / JaJa (昵称) / Ja Ja (昵称)
  • imdb编号: nm2281085
分享到   

影人简介  · · · · · ·

  

影人图片  · · · · · ·  ( 全部0张 · 上传照片 )

最近的5部作品(已上映)  · · · · · ·  ( 全部 )

最受好评的5部作品  · · · · · ·  ( 全部 )

合作2次以上的影人  · · · · · ·  ( 全部 )

Jessa Zarubica的影迷(0)  · · · · · ·  ( 全部 )