Tarja-Tuulikki Tarsala Tarja-Tuulikki Tarsala

Tarja-Tuulikki Tarsala
  • 性别: 女
  • 星座: 处女座
  • 生卒日期: 1937年09月04日 至 2007年05月09日
  • 出生地: 芬兰,赫尔辛基
  • 职业: 演员
  • 更多外文名: Tarja Tuulikki Kokkonen / Tarsala Tarja-Tuulikki / Tarjatuulikki Tarsala
  • imdb编号: nm0850689
分享到   

影人简介  · · · · · ·

影人图片  · · · · · ·  ( 全部0张 · 上传照片 )

最近的5部作品(已上映)  · · · · · ·  ( 全部 )

最受好评的5部作品  · · · · · ·  ( 全部 )

合作2次以上的影人  · · · · · ·  ( 全部 )

Tarja-Tuulikki Tarsala的影迷(4)  · · · · · ·  ( 全部 )